Nieuws

Nieuws

Resultaten cataractregistratie 2022 in beeld gebracht

Hoeveel cataractoperaties hebben oogartsen in 2022 uitgevoerd? Welke lenzen hebben zij daarbij geplaatst? En hoeveel visuswinst leverde dit op? We hebben het antwoord op deze en andere vragen samengevat in een infographic. Sinds 2007 registreren oogartsen cataractoperaties in een digitaal dashboard dat het NOG faciliteert. Doel hiervan is de kwaliteit

Lees verder

Geen nieuw recept van oogarts nodig bij substitutie van geneesmiddel

Wanneer een niet beschikbaar geneesmiddel moet worden vervangen door een geregistreerd alternatief zijn er drie vormen van substitutie mogelijk, te weten: In geen van deze gevallen dient de oogarts een nieuw recept uit te schrijven als de apotheker ervan overtuigd is dat de substitutie verantwoord is. De Apotheker informeert de patiënt. De

Lees verder

Standpunt Ziv-aflibercept van de werkgroep Medische Retina

Het ‘off-label’ gebruik van ziv-aflibercept 0,05 ml (of 0,08 ml) is mogelijk een kosteneffectief en veilig alternatief voor aflibercept voor de behandeling van bepaalde oogziekten die anti-VEGF therapie nodig hebben. Hoewel aflibercept en ziv-aflibercept een identieke moleculaire structuur hebben, is het gebruikte oplosmiddel voor beide middelen anders, bovendien is de

Lees verder

Terugkoppeling regioavonden 2023

Dit voorjaar hebben we 6 regiobijeenkomsten georganiseerd. Daarin hebben we toegelicht met welke onderwerpen het NOG bezig is en we hebben geïnventariseerd wat onze leden bezighoudt. Diverse vraagstukken kwamen aan de orde. Daarbij hebben we ook mogelijke oplossingen en acties met elkaar besproken. 54 oogartsen bezochten in maart en april

Lees verder

Factsheet Transformatiegelden gepubliceerd

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor deze zogenoemde impactvolle transformaties is gedurende de looptijd van het IZA €2,8 miljard beschikbaar. Om de transformatieplannen te

Lees verder

Inschrijving NOG Congres 2023 geopend

Het NOG congres vindt plaats van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 juni 2023 in het vernieuwde MECC Maastricht. Het congres wordt op woensdag 21 juni om 09.00 uur officieel geopend door Marit Maatman, voorzitter van het NOG. Daarna starten we met presentaties in de sessies cornea, cataract, uveitis, medische retina,

Lees verder

Biosimilars in de oogheelkunde

De werkgroep Medische Retina heeft een oogheelkundig addendum geschreven op het Standpunt Biosimilars van de Federatie Medisch Specialisten. In het addendum wordt o.a. aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden het gebruik van een biosimilar overwogen kan worden. In verband met de komende introducties van 3 recent door de EMA goedgekeurde

Lees verder

OVN Richtlijn cosmetische contactlenzen gepubliceerd

De OVN heeft een nieuwe richtlijn ‘Vooronderzoek en controle bij cosmetische contactlenzen’ gepubliceerd. De richtlijn is in te zien via de website OVN. De werkgroep cornea van het NOG heeft in de commentaarfase input gegeven op de richtlijn. Het doel van deze richtlijn is kwaliteit van zorg bevorderen, eenduidig handelen

Lees verder

2e subsidieronde (ont)regelprojecten geopend

Hebt u goede ideeën voor het (ont)regelen van de zorg in uw instelling en zoekt u hiervoor financiering? De tweede ronde voor het aanvragen van subsidie is gestart en loopt tot 31 maart 2023. Aanvragen van subsidie kan via deze link. Komt deze subsidieronde te vroeg? De volgende ronde is

Lees verder

Expertiseconsulten

Er zijn sinds 2023 twee nieuwe zorgactiviteiten beschikbaar voor zorgverleners uit een tweedelijnscentrum die een erkend experticecentrum raadplegen voor advies (een zogenaamd expertiseadvies) over diagnose en/of behandeling van de patiënt bij zeldzame aandoeningen: 190174 – Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, zonder patiëntencontact   190175 – Expertiseadvies uitgevoerd door een

Lees verder

Meer oog door 3D-printing

Kan een 3D-printer een oogprothese maken? In de nieuwe editie van De Medisch Specialist wordt deze vraag beantwoordt. In het het Amsterdam UMC werken oogarts Dyonne Hartong en ocularist Jelmer Remmers samen met hun collega’s aan deze vooruitstrevende techniek. Lees hier het artikel.

Lees verder

Richtlijn diabetische retinopathie is herzien

In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. De richtlijn Diabetische retinopathie

Lees verder

Schrijf nu in voor de Groene Week!

Onder het motto ‘dokters gaan voor duurzaam’ organiseren de KNMG districten van 8 tot en met 14 mei 2023 de Groene Week. Tijdens deze week volgt u gratis bijeenkomsten waar u antwoord krijg op vragen als: • Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid van onze patiënten?• Welke

Lees verder

Congres Zorgevaluatie

Op 1 juni 2023 vindt het congres Zorgevaluatie plaats in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door de Federatie, ZE&GG en ZonMw. Het programma staat online en de inschrijving is geopend, meer informatie via deze link.

Lees verder