Beroepsbelangen commissie

De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de maatschappelijke en zakelijke belangen van de oogartsen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke overheid en andere beleidsorganen. De BBC zet zich in voor de financiering en organisatie van de oogheelkundige zorg. Doel is de oogartsen in Nederland te ondersteunen bij het uitvoeren van hun vak en te zorgen dat ze plezier hebben en houden in het werk als oogarts.

De BBC volgt, vaak samen met de Federatie Medisch Specialisten, het landelijke beleid rond organisatie, financiering en regelgeving van de medisch specialistische zorg. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op. De BBC werkt onder andere aan:

  • DBC-DOT: zorgproductstructuur, kostprijzen, tarieven, normtijden en regelgeving;
  • Registratiestandaarden: diagnose- en verrichtingenthesaurus, ICD10, Snomed CT;
  • Praktijkvoering: normpraktijk, capaciteitsonderzoek, juiste zorg op de juiste plek;
  • Arbeidsvoorwaarden: gezond en veilig werken, AMS;

De BBC bestaat uit 5 – 9 oogartsen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van oogartsen in dienstverband en vrije vestiging en van oogartsen werkzaam in universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met regionale spreiding.

De voorzitter van de BBC vertegenwoordigt het NOG in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.

Meer informatie over Beroepsbelangen vindt u in het menu aan de rechterkant. U vindt hier actuele berichten, relevante documenten over DOT en een rubriek met veelgestelde vragen.