Patiënten

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen in Nederland. De vereniging zet zich in om de kwaliteit van de oogzorg in Nederland van hoog niveau te houden en nog beter te maken. Dan doen we door oogartsen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun vak.

Het NOG geeft geen individueel medisch advies aan patiënten. Voor medische vragen verwijzen wij u naar uw huisarts of uw behandelend oogarts.

Op dit deel van de website vindt u informatie over patiëntenverenigingen, patiëntenvoorlichtingsinformatie over diverse oogheelkundige aandoeningen en een overzicht van gecertificeerde refractiechirurgen die ooglaserbehandelingen uitvoeren. Ook kunt u een oogarts zoeken in uw omgeving en zien welke oogartsen u terecht kunt voor een  rijbewijskeuringen.

Belangrijke informatie voor patiënten i.v.m. COVID-19

Als u zelf uw afspraak bij de oogarts wilt uitstellen, overleg daar dan over met uw behandelend oogarts. Neem ook contact op met uw behandeld oogarts als de oogdruppels die u gebruikt op raken, zodat u indien nodig een herhaalrecept ontvangt. Wees hier vooral alert op als u oogdruppels gebruikt die de oogdruk verlagen.

Spoedpatiënten worden, zoals al gebruikelijk was, ingestuurd door de huisarts.

Het precieze beleid in verband met COVID-19 kan per ziekenhuis verschillen. Raadpleeg hiervoor de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum.

Als patiënten voor een controle of een operatie naar het ziekenhuis komen zijn er vaak aanvullende maatregelen zoals handen desinfecteren, afstand houden van elkaar in de wachtkamer, geen handen geven etc. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen van het ziekenhuis volgen.

Meer informatie rondom COVID-19

  • Persbericht Oogfonds: Oogartsen roepen op alert te blijven op gezichtsvelduitval.
  • Voor algemene informatie over de gevolgen van het coronavirus voor bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, zorg en openbaar vervoer verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.
  • Corona informatiecentrum. Om artsen te ondersteunen bij het beantwoorden van die vragen en om patiënten de antwoorden nog eens te kunnen laten nalezen is een gratis online landelijk infocentrum opgezet. Dit is gedaan naar aanleiding van een vraag van VWS en uitgevoerd door de Stichting BetrouwbareBron en Inforium.