Opleiding

Opleiding tot oogarts

Interesse in de opleiding tot oogarts?

De oogarts is medisch deskundig op het gebied van ziekten van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden en de traanwegen en daarmee samenhangende ziekten. Hij/zij legt verband tussen de oogheelkundige afwijking en de algemene gezondheid en eventuele systeemziekten van de patiënt.

De oogheelkunde heeft een beschouwende en een chirurgische kant. Het is een klein, maar breed vakgebied en heeft raakvlakken met de neurologie, interne geneeskunde, chirurgie en KNO. Het merendeel van het werk wordt poliklinisch of in dagbehandeling gedaan. Er is daardoor veel patiëntencontact, maar ook een hoge omloop van patiënten. Voor het opereren zijn handvaardigheid, gevoel voor techniek en een perfect dieptezien een vereiste.

Bekijk onderstaande video van de KNMG voor een indruk van de dagelijkse praktijk van een oogarts.

Opleidingsplan

De opleiding tot oogarts duurt 5 jaar. Een onderdeel van de opleiding is een perifere stage in een ziekenhuis waarmee een samenwerkingsverband bestaat.

Het volledige curriculum is beschreven in het opleidingsplan Oogheelkunde.

Opleidingsklinieken

jaarlijks zijn er ongeveer 38 opleidingsplaatsen voor Oogheelkunde beschikbaar in Nederland. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over 9 erkende opleidingsklinieken.

Meer informatie

Op de volgende websites is meer relevante informatie te vinden over de opleiding tot specialist in het algemeen:

  • Medische vervolgopleiding: algemene informatie over onder andere opleidingsduur en individueel opleidingsplan.
  • Website KNMG: met onder andere informatie over het opleidingsregister.
  • De Jonge Specialist: de landelijke belangenbehartiger voor alle aios, anios en arts-onderzoekers.

Concilium Opthalmologicum

Het Concilium Opthalmologicum is een commissie binnen het NOG die zich bezig houdt met de taken rondom de opleiding tot oogarts.