Accreditatie – individueel

Medisch specialisten moeten zich eens in de vijf jaar opnieuw laten registreren. Voor deze herregistratie moet een arts onder andere aantonen dat hij in de vijf voorafgaande jaren minimaal 200 uur geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Daarnaast kan accreditatie worden verleend voor andere activiteiten (promotie, het schrijven van een artikel etc.). De overige eisen voor herregistratie kunt u nalezen op de website van de KNMG.

Regels accreditatie

Overzicht van de activiteiten die wel / niet geaccrediteerd worden. Daarnaast zijn er nog aanvullende beoordelingsregels.

Persoonlijk dossier

Als arts kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren zodat uw deskundigheidsbevordering overzichtelijk en digitaal bij elkaar staat.

Alle door u gevolgde geaccrediteerde nascholing in Nederland worden aan de hand van de presentielijsten door de aanbieder in GAIA toegevoegd en automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier. U dient wel altijd zelf te controleren of de punten in uw dossier zijn bijgeschreven. 

Nascholingsagenda

Hier kunt u de agenda van het NOG in GAIA inzien of neem een kijkje op de congresagenda op onze website. 

Accreditatie buitenlandse nascholing

Een nascholing gevolgd in het buitenland kan op 2 manieren worden ingevoerd in GAIA:

  • U kiest ‘buitenlandscholing met als bewijs titel van geaccrediteerde nascholing’.
    Veel regelmatig voorkomende buitenlandse congressen kunt u via deze optie selecteren. U zoekt de titel van de nascholing op en u voegt uw certificaat toe. De accreditatiepunten worden vervolgens bijgeschreven in uw persoonlijk dossier als niet gevalideerde punten. De punten tellen wel mee in het totaal van uw punten voor herregistratie.
  • U kiest ‘buitenlandscholing’.
    Hier voert u buitenlandse nascholingen in die niet bij de regelmatig voorkomende buitenlandse congressen staan vermeld. Naast uw certificaat van deelname dient u hier ook het programma van de nascholing te uploaden.

Voor buitenlandse nascholing worden maximaal 6 punten per dag toegekend, met een maximum van 4 dagen (totaal maximum 24 punten).

GAIA Helpdesk

Meer informatie en veelgestelde vragen over GAIA kunt u hier vinden. U kunt ook uw vragen stellen aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) via gaia@fed.knmg.nl of telefonisch 088 – 440 43 10.