Contactgegevens

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Telefoonnummer: 085-401 94 88

Voor beoordeling van (oogheelkundige) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een oogarts. Het NOG speelt hierin geen rol.

E-mailadres:
Algemene mailbox: nog@oogheelkunde.org
Berichten over kwaliteits- of opleidingsvisitatie: visitatie@oogheelkunde.org

Media
Voor persvragen kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Federatie Medisch Specialisten:
Femke Theunissen of Margriet Bakker
Tel.: 030-282 36 50 of 06-829 64 317 
E-mail: pers@demedischspecialist.nl

Domus Medica
Samen met een aantal andere wetenschappelijke beroepsverenigingen en de Federatie Medisch Specialisten houden wij kantoor in de Domus Medica. Bezoeken is alleen mogelijk op afspraak.