Contactgegevens

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Telefoonnummer: 085-401 94 88

Voor beoordeling van (oogheelkundige) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een oogarts. Het NOG speelt hierin geen rol.

E-mailadres:
Algemene mailbox: nog@oogheelkunde.org
Berichten over kwaliteits- of opleidingsvisitatie: visitatie@oogheelkunde.org

Media
Voor persvragen kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Federatie Medisch Specialisten:
Femke Theunissen of Margriet Bakker
Tel.: 030-282 36 50 of 06-829 64 317 
E-mail: pers@demedischspecialist.nl

Congresorganisatie
Contactpersoon:
J.C. (Jolanda) Hennink
Tel.:  06-5234 58 45
U kunt ook gebruik maken van een contactformulier

Domus Medica
Samen met een aantal andere wetenschappelijke beroepsverenigingen en de Federatie Medisch Specialisten houden wij kantoor in de Domus Medica. Bezoeken is alleen mogelijk op afspraak.