NOG Bestuur

Het bestuur van het NOG bestaat uit zes leden. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

NOG-Bestuur-84
Mw. drs. R.C.M. Maatman
Voorzitter
NOG-Bestuur-137
Dhr. drs. A.J.M. van Hogerwou
Penningmeester
foto Joke
Mw. prof. dr. J.H. de Boer
Lid en voorzitter commissie kwaliteit
NOG-Bestuur-45
Mw. drs. I.L.A. van Liempt
Lid en voorzitter BBC
NOG-Bestuur-19
Dhr. prof. dr. J.R. Vingerling
Lid
NOG-Bestuur-105
Dhr. dr. S. Keijser
Lid


Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.