NOG Bestuur

Het bestuur van het NOG bestaat uit zes leden. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

NOG-Bestuur-19
Dhr. prof. dr. J.R. Vingerling
Voorzitter
NOG-Bestuur-137
Dhr. drs. A.J.M. van Hogerwou
Penningmeester
foto bestuur - Bartels
Mw. dr. M.C. Bartels
Lid en voorzitter commissie Kwaliteit
foto bestuurslid Baas-Sminia
Mw. dr. M.L. Baas-Sminia
Lid en voorzitter Beroeps Belangen Commissie
foto Joke
Mw. prof. dr. J.H. de Boer
Lid en portefeuille Wetenschap & Innovatie
NOG-Bestuur-105
Dhr. dr. S. Keijser
Lid