Wetenschap en innovatie

Donders Binkhorst Stichting

Het F.C. Dondersfonds en de Stichting Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek Dr. P.G. Binkhorst zijn samengegaan in de Donders Binkhorst Stichting.

Het bestuur van genoemde stichting heeft besloten vanaf het jaar 2020 jaarlijks een prijs ter beschikking te stellen ter erkenning van een wetenschappelijk onderzoek, dat heeft geresulteerd in een proefschrift op het gebied van de oogheelkunde, verricht aan een instelling genoemd in de Nederlandse Hoger Onderwijswet, door een bij voorkeur Nederlands staatsburger. Het bestuur van de stichting ziet de jaarlijkse prijs als een bijdrage in de voortgang van het onderzoek op het gebied van de oogheelkunde.

De Donders/Binkhorstprijs bestaat uit een bedrag van maximaal € 10.000.

Criteria

Bij de beoordeling van de proefschriften zal het bestuur zich laten leiden door de volgende criteria:

 • het belang voor de klinische oogheelkunde;
 • het wetenschappelijk belang, in het bijzonder op het gebied van visuele systemen;
 • het maatschappelijk belang;
 • de originaliteit van het onderwerp en van de methode van onderzoek;
 • de technische kwaliteiten: van het onderzoek (vraagstelling, methode, waarnemingen, conclusies) en van het proefschrift (opzet, leesbaarheid en stijl, afbeeldingen en literatuur, leesbaarheid voor leken)

Het proefschrift zal worden beoordeeld nadat de promotie heeft plaatsgevonden, zodat de prijs niet in concurrentie zal staan met eventuele subsidies, die ten aanzien van de verschijning zijn verleend. De commissie van pre-advies, die de prijs aan een proefschrift zal toewijzen, bestaat uit deskundigen op het gebied van de oogheelkunde, fysiologie en fysica, daartoe jaarlijks aangezocht door het bestuur van de stichting.

Uw proefschrift aanmelden

Proefschriften die u wilt laten meedingen naar de prijs 2023 en die in 2022 verschenen zijn kunt u voor 1 juli sturen aan het NOG bureau, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht. Het strekt tot aanbeveling een onderbouwing met de proefschriften mee te sturen.

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het jaarcongres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Winnaars Binkhorstprijzen

 • 1983: L. Koornneef,
 • 1983: W.F. Treffers,
 • 1985: D. van Norren,
 • 1986: niet uitgereikt,
 • 1987: G. Dagnelli,
 • 1988: G. van Rij,
 • 1989: niet uitgereikt,
 • 1990: J.L. van Delften M.P.M. ten Tusscher,
 • 1991: J.J.M. Kremers,
 • 1992: A. Rothova,
 • 1993: H.G. Lemij,
 • 1994: A.A.B. Bergen,
 • 1995: C. van de Togt,
 • 1996: L.J. van Rijn en V.P.T. Hoppenreijs,
 • 1997: P.R. Roelfsema,
 • 1998: P.J. de Lint en H.F.A. Duijm,
 • 1999: F.H.M. Jongsma,
 • 2000 J.G. Journee-de Korver,
 • 2001: niet uitgereikt,
 • 2002: M. Abramoff,
 • 2003: Witmer,2004: niet uitgereikt,
 • 2005: B.J. Klevering,
 • 2006: Dr. Ikram,
 • 2007: N. Reus,
 • 2008: S.E. Loudon;
 • 2009 S. Keijser,
 • 2010 C.J.F. Boon;
 • 2011 K. Littink;
 • 2012 W.D. Ramdas;
 • 2013 T. Hillenaar;
 • 2014 I.H.G. Bronkhorst;
 • 2015 niet uitgereikt; 
 • 2016 R. van Huet en N.M.T. Saksens;
 • 2019 E.H.C. van D
 • 2020 R.A.J.M. Bierings;
 • 2021 S. Verbakel;
 • 2022 S. Risseeuw;

Adres NOG

Lid van:

Voor beoordeling van (oogheelkundige) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een oogarts. Het NOG speelt hierin geen rol.

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.