Commissie Wetenschap

De commissie Wetenschap is een specialisme-overstijgende commissie op het gebied van de oogheelkundige wetenschap. Daarnaast zijn alle onderzoekers in Nederland betrokken bij een werkgroep die gericht is op hun specialisme binnen de oogheelkunde. 

Doelstelling

De commissie Wetenschap heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in care en cure.

De doelen kunnen we bereiken door:

  • inzichtelijk te maken op welke vlakken onderzoek nodig is
  • samenwerkingsverbanden te stimuleren en faciliteren
  • het vergroten van kansen op verkrijgen van landelijke en Europese subsidies
  • jonge onderzoekers te stimuleren om onderzoek te doen
  • opgedane inzichten te vertalen naar de oogheelkundige praktijkvoering en de patiënt
  • inventarisatie te doen naar de huidige lopende onderzoeken en de plannen voor de toekomst. Dit heeft geresulteerd in het Nationale Onderzoeksplan.