Werkwijze

De Commissie Wetenschap:

  • Organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten
  • Formuleert kennisvragen en prioriteert kennisvragen
  • Maakt gebruik van het netwerk van oogartsen om kennisvragen, onderzoeksvragen of multicentre onderzoeken uit te zetten
  • Creëert subsidiemogelijkheden
  • Informeert de achterban via de NOG website
  • organiseert 2x per jaar het Dwarsverbandoverleg met vertegenwoordigers van de NOG werkgroepen en eventueel externe stakeholders zoals fondsen en patiëntenverenigingen. Doel is te kijken in hoeverre bestaande kennnisvragen beantwoord zijn, en of er nieuwe kennisvragen zijn. Ook worden subsidiemogelijkheden besproken.