Vereniging

Ledeninformatie en lid worden

Het NOG lidmaatschap biedt toegang tot verschillende NOG activiteiten, afhankelijk van het type lidmaatschap.

Alle leden kunnen een voordracht houden tijdens het jaarlijkse NOG congres. Verder ontvangen alle leden, uitgezonderd bijzondere leden, de digitale nieuwsbrief en hebben toegang tot het besloten gedeelte van de NOG website. Voor gewone en aspirant leden is een collectief abonnement afgesloten voor ACTA en ONE network. Tevens geldt voor gewone leden een gereduceerd tarief voor de NOG kwaliteitsvisitatie.

Soorten lidmaatschap

Het NOG kent de volgende leden:

Aspirant leden

Assistent geneeskundigen in opleiding tot oogarts.

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen. U wordt lid tot wederopzegging.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Gewone leden

Praktiserende oogartsen, werkzaam in Nederland of Nederlandse Antillen en ingeschreven in register van KNMG.

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen. U wordt lid tot wederopzegging.

Bij uw lidmaatschapsaanvraag voegt u toe uw cv, bewijs van registratie in het BIG register en bewijs van registratie in het specialistenregister.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Buitengewone leden

Oogartsen die werkzaam zijn buiten Nederland of Nederlandse Antillen, òf academisch geschoolden (Master) die direct betrokken zijn bij de wetenschap van de oogheelkunde (bijv. ANIOS)

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen.

Bij uw aanvraag voegt u uw CV toe een aanbevelingsbrief ondertekend door twee gewone NOG leden. Bij uw aanvraag kunt u aangeven voor welke periode u lid wilt worden, éénmalig 1-jarig lidmaatschap (om te spreken op NOG congres), 3-jarig lidmaatschap of tot wederopzegging.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Bijzondere leden

Afgestudeerden aan hoger beroepsonderwijs (Bachelor) met aantoonbare interesse in de oogheelkunde.

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen.

Bij uw aanvraag voegt u uw CV toe en een aanbevelingsbrief die ondertekend is door twintig gewone NOG leden. Bij uw aanvraag kunt u aangeven voor welke periode u lid wilt worden, éénmalig 1-jarig lidmaatschap (om te spreken op NOG congres), 3-jarig lidmaatschap of tot wederopzegging.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Rustende leden

Leden die hun werkzaamheden in de oogheelkunde hebben beëindigd.

Ereleden

Leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen. In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verbondenheid met FMS en KNMG

Indien u als praktiserend oogarts lid bent van het NOG, bent u automatisch ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en KNMG.
Alle aangeslotenen bij de Federatie kunnen 20 uur per jaar kosteloos juridisch advies krijgen via het Kennis- en dienstverleningscentrum. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict, opleidingsgeschil, maar ook met een ondernemersvraag of een vraag over een arbeidscontract of cao. Maar ook groepen van medisch specialisten kunnen voor juridisch advies terecht bij de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur op 088 -1344112. Bekijk hier de corporate video waarin in 1,5 minuut wordt uitgelegd wat de FMS doet.

Om praktische redenen wisselt het NOG persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van de FMS vindt u hier.

Lidmaatschap van de LAD

Indien u als oogarts in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, kunt u lid worden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) met de daarbij behorende voordelen. Zo heeft u bij arbeidsgeschillen recht op juridische advies.

Bent u in dienstverband werkzaam als oogarts en wilt u lid worden van de LAD? Geef dit dan door aan het NOG bureau. Het NOG verstrekt via de FMS de benodigde gegevens aan de LAD. Lees hier de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, informeren de FMS en/of LAD u hierover.

De Jonge specialist

De Jonge Specialist streeft naar één landelijke vertegenwoordiging voor alle aios; onafhankelijk en sterk door de krachten te bundelen. Wil je als aios lid worden van DJS? Klik dan hier om je aan te melden. De contributie voor DJS wordt door DJS geïnd.

Wijzigingen lidmaatschap

Adreswijziging

Het wijzigen van uw woonadres, praktijkadres of andere geregistreerde gegevens bij het NOG, kunt u doen via het NOG Ledenportaal.

Van aspirant naar gewoon lidmaatschap

Zodra een aspirant lid de opleiding tot oogarts heeft afgerond, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het NOG bureau(link sends e-mail).

Bij het ingaan van het gewoon lidmaatschap, wordt u automatisch ook lid van de FMS. De aanmelding bij de FMS verloopt via het NOG. Uw FMS lidnummer kunt u vervolgens opvragen door een bericht te sturen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl. Uit privacy overwegingen mag het NOG secretariaat dit niet voor u opvragen.

Van gewoon naar rustend lidmaatschap

Bent u gewoon lid en beëindigt u uw beroepsuitoefening, dan komt u in aanmerking voor een rustend lidmaatschap van het NOG. U betaalt hiervoor eenmalig een bedrag van €50. Als rustend lid heeft u nog toegang tot het besloten gedeelte van de NOG website en ontvangt u de digitale NOG nieuwsbrief.

U kunt dit dit aanvragen via het NOG Ledenportaal. De wijziging gaat altijd in per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Op dat moment stopt ook de verbinding met de FMS en hiermee dus ook de (juridische) dienstverlening. Ook de verbondenheid met de KNMG komt te vervallen waardoor de verzending van Medisch Contact stopt.

Wilt u echter verbonden blijven met de FMS en KNMG, dan kunt u lid worden van de Stichting SOVAF. Deze stichting is in 2015 speciaal opgericht voor gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, maar ook voor medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten. 

Lidmaatschap opzeggen

Uw opzegging van het NOG lidmaatschap dient u door te geven aan het NOG bureau via het NOG Ledenportaal, uiterlijk voor 1 december. Het NOG lidmaatschap wordt altijd beëindigd per 1 januari van het volgende kalenderjaar.