Vereniging

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

In de statuten van het NOG staan de grondregels en bepalingen van de vereniging opgesteld.

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van het NOG.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van het NOG staat welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze worden verwerkt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke rechten degenen wiens gegevens verzameld worden in dat kader hebben.