Wetenschap en innovatie

Kennisagenda

In de Kennisagenda beschrijft het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG) de belangrijkste kennishiaten binnen de Oogheelkunde.

De notitie is, onder begeleiding van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, tot stand gekomen met inzet van leden van het NOG. Daarnaast zijn patiëntenverenigingen en overige belanghebbende partijen (zoals optometristen, huisartsen, zorgverzekeraars en aanpalende wetenschappelijke verenigingen) geraadpleegd.

De Kennisagenda Oogheelkunde leidt tot wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg en is daarom een structureel onderdeel binnen de Oogheelkundig medisch-specialistische zorg.

Bijlagen

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.