Over NOG

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen in Nederland.

De Nederlandse oogartsen hebben zich sinds 1892 verenigd. Zij zorgen via het NOG voor het bevorderen en bewaken van de oogzorg. Daarnaast faciliteert het NOG oogartsen in de uitvoering van hun vak.