Standpunt faricimab (vabysmo) gepubliceerd

28-05-2024

Faricimab is een nieuw intravitreaal medicijn dat kan worden gebruikt voor de behandeling van neovasculair leeftijdsgebonden maculadegeneratie of diabetisch macula oedeem. Het is een gehumaniseerd (IgG1) monoklonaal antilichaam dat een duale inhibitie geeft van angiopoietine-2 en VEGF-A pathways.

De werkgroep Medische Retina heeft een standpunt geschreven over faricimab, waarin ook de plaatsbepaling ten opzichte van bevacizumab (off-label), ranibizumab, aflibercept en brolucizumab is opgenomen.

Uit de registratie studies blijkt dat faricimab qua effectiviteit en veiligheid niet inferieur is aan aflibercept. Uit de studies lijkt het effect van de behandeling met faricimab lang aan te houden, waardoor er mogelijk minder injecties gegevens hoeven te worden, een vergelijking met aflibercept op dit vlak ontbreekt echter door de keuze van de studie opzet.