Faricimab (Vabysmo)

  • Medische retina
 )
Thema(s): 
  • Medische retina
Initiatiefnemer: NOG - werkgroep Medische Retina

Neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD) blijft een van de meest voorkomende oorzaken van blindheid en slechtziendheid voor volwassenen > 60 jaar in de wereld. Diabetische retinopathie en diabetisch macula oedeem (DME) zijn tevens belangrijke oorzaken van voorkombare blindheid en slechtziendheid wereldwijd.
In Nederland bestaat de behandeling voor beide aandoeningen sinds > 10 jaar uit intravitreale injecties met bevacizumab (off-label), ranibizumab, aflibercept (zie richtlijnen leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diabetische retinopathie), en sinds 1-2 jaar ook uit brolucizumab.
Een nieuw middel in dit arsenaal is faricimab, een gehumaniseerd (IgG1) monoklonaal antilichaam die een duale inhibitie geeft van angiopoietine-2 en VEGF-A pathways.

Bijlagen