Werkplezier in het vizier: Onderzoek naar werkplezier van oogartsen

05-06-2024

Werkplezier is cruciaal voor zowel het professioneel functioneren als de persoonlijke gezondheid van artsen. Corina Moerland onderzocht in haar thesis “Werkplezier in het vizier” welke organisatorische condities het werkplezier van oogartsen kunnen vergroten, met als doel vanuit het NOG bij te kunnen dragen aan een gezonde en duurzame zorgpraktijk. Hiermee heeft zij de MhBA (Master of Health Business Administration) van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur succesvol afgerond. De poster geeft een beknopte samenvatting.

Resultaten

  • Oogartsen in NL ervaren gemiddeld werkplezier, maar vitaliteit is een aandachtspunt.
  • Werkdruk, overwerken en verstoorde werk- privé balans hebben de grootste negatieve invloed op vitaliteit.
  • Oogartsen zijn ontevreden over de werkdruk.

Werkplezier betekent voor oogartsen:

  • Vertrouwen en waardering krijgen van patiënten.
  • Samenwerking en verbondenheid met collega’s.
  • Afwisseling in werkzaamheden, ook om het poliklinisch.

Conclusies
–> Het verminderen van werkdruk en overuren is essentieel om de vitaliteit van oogartsen te verbeteren.
–> Samenwerking met collega’s, opleidingsmogelijkheden krijgen én geven, en afwisseling in werkzaamheden bevorderen het werkplezier.
–> Het NOG kan een rol spelen door in te zetten op verminderen van administratieve lasten en samen met andere beroepsverenigingen preventieve interventies te verkennen op organisatie- en systeemniveau. Zelf al aan de slag? Zie Caring for doctors is caring for patientshttps://www.gmc-uk.org/-/media/documents/caring-for-doctors-caring-for-patients_pdf-80706341.pdf

Veel dank aan de oogartsen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek en de oogartsen die de Loopbaanmonitor van de FMS hebben ingevuld!