Nieuws

Nieuws

Resultaten Cataractregistratie 2023

Hoeveel cataractoperaties zijn in 2023 uitgevoerd? Hoeveel patiënten ondergingen een bilaterale cataractoperatie? En hoeveel visuswinst leverde dit op? We hebben het antwoord op deze en andere vragen samengevat in een infographic.

Lees verder

Gezocht: enthousiaste visitatoren voor Subcommissie Kwaliteitsvisitatie NOG

Wij zoeken enthousiaste collega’s als visitator. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie wordt nu met name gezocht naar oogartsen uit academische ziekenhuizen.

Lees verder

Input gevraagd: vragenlijst implementatie leefstijladviezen uit medisch specialistische richtlijnen

Het Kennisinstituut doet onderzoek naar de implementatie van leefstijladviezen uit medisch specialistische richtlijnen. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, die u kunt invullen tot 5 juli 2024.

Lees verder

Uitnodiging autorisatie richtlijn infectieuze keratitis ðŸ”’

Beste collega’s, Met veel genoegen leggen wij u de herziene richtlijn ‘Infectieuze keratitis’ voor ter autorisatie. U kunt tot uiterlijk 5 juli 2024 hieronder uw stem uitbrengen. U moet hiervoor ingelogd zijn.  Documenten WerkgroepDe richtlijn is herzien door een multidisciplinaire werkgroep die uitgebreid literatuuronderzoek heeft gedaan. Namens het NOG heeft Mevr. Dr.

Lees verder

Oogheelkunde voorloper in efficiënte en toegankelijke zorg

In een presentatie tijdens de IZA-sessie “Juiste Zorg op de Juiste Plek” op 3 juni belichtten Marije Sminia en Irene van Liempt, onze huidige en voormalige BBC voorzitter, de vooruitstrevende rol van de oogheelkunde.

Lees verder

Werkplezier in het vizier: Onderzoek naar werkplezier van oogartsen

Werkplezier is cruciaal voor zowel het professioneel functioneren als de persoonlijke gezondheid van artsen. Corina Moerland onderzocht in haar thesis “Werkplezier in het vizier” welke organisatorische condities het werkplezier van oogartsen kunnen vergroten,

Lees verder

Onderzoek zwangerschapscomplicaties en infertiliteit bij medisch specialisten en AIOS

Recent onderzoek heeft aangetoond dat medisch specialisten een significant verhoogd risico lopen op zwangerschapscomplicaties en infertiliteit. Het is echter onduidelijk of deze problemen ook spelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Door een vragenlijst in te vullen helpt u hier inzicht in te verkrijgen.

Lees verder

Herzien standpunt biosimilars in de oogheelkunde

De werkgroep Medische Retina heeft het standpunt ‘toepassing van bevacizumab biosimilars binnen de oogheelkunde’ herzien.

Lees verder

Standpunt faricimab (vabysmo) gepubliceerd

Faricimab is een nieuw intravitreaal medicijn dat kan worden gebruikt voor de behandeling van neovasculair leeftijdsgebonden maculadegeneratie of diabetisch macula oedeem.

Lees verder

EBO awards 2023 en 2024

Begin mei 2024 waren de European Board of Ophthalmology examens in Parijs. Tevens werden de Peter Eustace medals 2023 en 2024 uitgereikt. Saskia Imhof en Peter Ringens ontvingen deze medal als mooie waardering voor hun inspanningen.

Lees verder
Regels over registratie van een consult op afstand

Regels over registratie van een consult op afstand

Afgelopen jaren verruimde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels van registratie van e-health of een consult op afstand. Hierdoor kan de poliklinische zorg anders ingericht worden. In een nieuwsbericht beschrijven we de regels rondom registratie van e-consulten.

Lees verder

Nieuwe geaccrediteerde e-learning prematurenretinopathie (ROP) vanaf nu te volgen

Er is een e-learning ontwikkeld over ROP. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn ROP. Met deze e-learning kun je snel, makkelijk èn op een interactieve manier de kennis over dit onderwerp je eigen maken. Met het behalen van de eindtoets zijn 2 accreditatiepunten te behalen.

Lees verder

Benoeming ereleden

Saskia Imhof en Nicoline Schalij-Delfos zijn op 28 maart 2024 tijdens de 218e Algemene ledenvergadering in Groningen benoemd tot erelid van het NOG.

Lees verder
Werkgroepleden herziening normpraktijk gezocht

Werkgroepleden herziening normpraktijk gezocht

Lijkt het u leuk mee te helpen de oogheelkundige normpraktijk uit 2016 te herzien, meldt u dan aan voor de werkgroep herziening normpraktijk.

Lees verder

Medisch Specialist 2035: doet u mee?

Medisch specialisten en toekomstig medisch specialisten spelen een cruciale rol in het definiëren van de toekomst van de zorg. Daarom is het belangrijk nu na te denken en te anticiperen op de toekomst.

Lees verder

SKMS programmacommissie kwaliteitsprojecten zoekt nieuwe commissieleden

Wegens het vertrek van een aantal leden vanaf begin 2024 is de SKMS programmacommissie kwaliteitsprojecten op zoek naar nieuwe commissieleden. We vernemen het graag als er enthousiaste medisch specialisten zijn die zich willen inzetten voor de SKMS.

Lees verder

Rob Wouters wint Wisseltrofee Duurzame oogheelkunde 2024

De nieuwe huisvesting van Oogcentrum Noordholland in Heerhugowaard is niet alleen een architectonisch hoogstandje, ook de duurzame kwaliteiten springen in het oog. De volledige organisatie is duurzaam en klimaatpositief ingericht.

Lees verder

Ontdek de milieubelasting van uw disposables!

Zijn alle wegwerpartikelen die u gebruikt werkelijk essentieel voor goede en veilige cataractchirurgie? Om de ecologische voetafdruk van uw eigen disposables te berekenen, ontwikkelden de ESCRS en de Young Ophthalmologists For Sustainability (YOFS) een online calculator.

Lees verder

Bespreek substitutiemogelijkheden met regionale apothekersvereniging ðŸ”’

In een eerder nieuwsbericht over substitutie van geneesmiddelen is aangegeven onder welke voorwaarden geneesmiddelen zonder recept door de apotheek gesubstitueerd mogen worden. Toch blijft er in de praktijk veel onduidelijkheid bestaan over het wel of niet uitschrijven van een nieuw recept. De KNMP adviseert om regionale afspraken te maken over substitutie

Lees verder

Marchien Dallinga-Pastink en Lotte Scheres winnaars Bayer BORA en BOCA Awards

Bayer heeft voor het twaalfde jaar op rij de prijs voor een innovatief onderzoeksproject (BORA) op het gebied van oogheelkunde uitgereikt. De BORA is gewonnen door Marchien Dallinga-Pastink. De BOCA, gericht op innovatieve projecten die de patiëntenzorg in de oogheelkunde verbeteren, is gewonnen door Lotte Scheres.

Lees verder