Nieuws

Nieuws

OVN Richtlijn cosmetische contactlenzen gepubliceerd

De OVN heeft een nieuwe richtlijn ‘Vooronderzoek en controle bij cosmetische contactlenzen’ gepubliceerd. De richtlijn is in te zien via de website OVN. De werkgroep cornea van het NOG heeft in de commentaarfase input gegeven op de richtlijn. Het doel van deze richtlijn is kwaliteit van zorg bevorderen, eenduidig handelen

Lees verder

2e subsidieronde (ont)regelprojecten geopend

Hebt u goede ideeën voor het (ont)regelen van de zorg in uw instelling en zoekt u hiervoor financiering? De tweede ronde voor het aanvragen van subsidie is gestart en loopt tot 31 maart 2023. Aanvragen van subsidie kan via deze link. Komt deze subsidieronde te vroeg? De volgende ronde is

Lees verder

Expertiseconsulten

Er zijn sinds 2023 twee nieuwe zorgactiviteiten beschikbaar voor zorgverleners uit een tweedelijnscentrum die een erkend experticecentrum raadplegen voor advies (een zogenaamd expertiseadvies) over diagnose en/of behandeling van de patiënt bij zeldzame aandoeningen: 190174 – Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, zonder patiëntencontact   190175 – Expertiseadvies uitgevoerd door een

Lees verder

Meer oog door 3D-printing

Kan een 3D-printer een oogprothese maken? In de nieuwe editie van De Medisch Specialist wordt deze vraag beantwoordt. In het het Amsterdam UMC werken oogarts Dyonne Hartong en ocularist Jelmer Remmers samen met hun collega’s aan deze vooruitstrevende techniek. Lees hier het artikel.

Lees verder

Richtlijn diabetische retinopathie is herzien

In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. De richtlijn Diabetische retinopathie

Lees verder

Schrijf nu in voor de Groene Week!

Onder het motto ‘dokters gaan voor duurzaam’ organiseren de KNMG districten van 8 tot en met 14 mei 2023 de Groene Week. Tijdens deze week volgt u gratis bijeenkomsten waar u antwoord krijg op vragen als: • Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid van onze patiënten?• Welke

Lees verder

Congres Zorgevaluatie

Op 1 juni 2023 vindt het congres Zorgevaluatie plaats in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door de Federatie, ZE&GG en ZonMw. Het programma staat online en de inschrijving is geopend, meer informatie via deze link.

Lees verder

Internationale Glaucoomweek 12-18 maart

Tijdens de Internationale Glaucoom week van 12-18 maart 2023 wordt er extra aandacht gevraagd voor de oogaandoening glaucoom. Een goed moment dus om gedurende deze week aandacht te besteden aan bijvoorbeeld extra patiëntenvoorlichting over glaucoom of het geven van druppelinstructies. In samenwerking met de Oogvereniging en verschillende ziekenhuizen worden er

Lees verder

Verplichte registratie PROM blijft in 2023

Afgelopen jaren is binnen het door VWS geïnitieerde programma Uitkomstgerichte Zorg geëvalueerd welke uitkomstinformatie bijdraagt aan het leren en verbeteren en samen beslissen met de patiënt met cataract. Een van de adviezen die hieruit volgde is dat de huidige indicatoren 3a-3d (de PROM Catquest) een beperkte meerwaarde hebben, omdat onvoldoende

Lees verder

Aanpassing vergoeding Tobradex

Het gebruik van dexamethason/tobramycine (verkrijgbaar als Tobradex® of Bredaxa®) voor de indicatie ‘het voorkomen van infecties na staaroperaties’ wordt binnenkort niet meer vergoed (vermoedelijk per juni 2023). In de in 2021 herziene Nederlandse cataractrichtlijn wordt als antibiotica profylaxe geadviseerd om cefuroxim 1 mg in 0,1 ml intracameraal te geven aan

Lees verder

Verwijzers

Evenals vorig jaar zijn in 2023 de optometrist en orthoptist geldige verwijzers naar de oogarts. Hun verwijsbrief wordt door de zorgverzekeraars geaccepteerd als geldige verwijzing en daarmee als toegang tot verzekerde zorg (indien de geleverde zorg verzekerde zorg betreft). Het overzicht van alle mogelijke verwijzers per zorgverzekeraar is hier beschikbaar.

Lees verder

Donders-Binkhorstprijs 2023

Het Bestuur van de Stichting Donders-Binkhorstfonds heeft dit jaar twee proefschriften als beste beoordeeld. De winnaars van de Donders-Binkhorstprijs voor 2023 zijn Mays Talib met haar proefschrift getiteld “Inherited retinal degenerartions; clinical characterization on the road to therapy” en Niels Brouwer met het proefschrift “New Approaches to Imaging and Treatment of Ocular Melanoma”.

Lees verder

Vacatures platform oncologie – SONCOS

Het bestuur van platform oncologie-SONCOS is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er wordt hiervoor naar een algemeen bestuurslid en een bestuurslid met portefeuille normeringsrapport gezocht, bij voorkeur uit perifere instellingen. De vacatures zijn als bijlagen toegevoegd aan dit nieuwsbericht. U kunt uw interesse kenbaar maken door een curriculum vitae, motivatiebrief en

Lees verder

Medicijntekorten

Van verschillende oogartsen ontvangt het NOG signalen over tekort aan antibiotica. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft aan dat de problemen met tekorten van antibacteriële oculaire middelen bekend zijn. Ook het uit de handel halen van enkele producten is bekend. Het CBG kijkt of er maatregelen nodig zijn

Lees verder

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.