Nieuws

Nieuws

Thuisarts informatie over een visuele beperking gepubliceerd

Er is patiëntinformatie ontwikkeld op basis van de richtlijn visuele beperkingen. Er zijn drie situaties beschreven.

Lees verder

EBO 2024 examen: aanvraag gestart voor ‘Autumn examen’

Het EBO examen vindt plaats op 3 mei 2024 in Parijs. Het online examen is op 18 oktober. Via de website van EBO kunt u uw aanvraag doen om deel te nemen aan dit examen.

Lees verder

Mogelijkheid tot commentaar op de conceptrichtlijn Infectieuze keratitis – reageren kan tot uiterlijk 5 april 2024 ðŸ”’

Met veel genoegen legt de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn Infectieuze keratitis voor ter becommentariëring aan de leden van het NOG.  De conceptrichtlijn heeft ook een bijlage met diverse stroomschema’s. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: Symptomen, klachten en doorverwijzing bij verdenking op infectieuze keratitis Diagnostiek bij verdenking

Lees verder
Bedankt voor jullie deelname aan de loopbaanmonitor

Bedankt voor jullie deelname aan de loopbaanmonitor

Begin dit jaar werd de capaciteitsenquête 2024 uitgevraagd via de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. 255 oogartsen en 125 aiossen vulden de enquête in. Daarmee is de respons voldoende om betrouwbare oogheelkundige resultaten te kunnen trekken.

Lees verder

NOG Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg gestart

Op 19 januari  2024 werd de aftrap gegeven van het Uitvoeringsplan voor de Green Deal Duurzame Zorg. Dit SKMS-project richt zich op het analyseren van concrete initiatieven om de doelstellingen van de Green Deal te realiseren.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten: hoe werken we aan oplossingen?

Al langere tijd hebben we te maken met geneesmiddelentekorten. Ook oogartsen hebben hier last van. Veel verschillende partijen werken samen aan maatregelen om tekorten te voorkomen of zo goed mogelijk op te vangen. Het NOG levert hier ook een bijdrage aan.

Lees verder

Keuzekaart behandeling niet-infectieuze uveitis ontwikkeld

Met deze keuzekaart kunt u de keuzeopties bij niet-infectieuze uveitis samen met de patiënt bespreken. De verschillende voor- en nadelen van de behandelopties worden overzichtelijk en in begrijpelijke taal voor de patiënt weergegeven.

Lees verder

Implementatie handleiding beschikbaar voor Bilaterale cataractchirurgie

De implementatie handleiding voor Immediate Sequential Bilateral Cataract Surgery (ISBCS) is een uitgebreid handboek waarin de aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van ISBCS op een rij worden gezet.

Lees verder

Goed voorbeeld van passende zorg: tweezijdige staaroperatie

Zorginstituut Nederland ondersteunt bij het verzamelen van goede voorbeelden van passende zorg. Ter inspiratie is er een factsheet met de beschrijving van de passende zorgpraktijk Tweezijdige staaroperatie.

Lees verder

Maakt u gebruik van het AAO ONE Network dat via het NOG wordt aangeboden? ðŸ”’

Het NOG heeft een collectief abonnement bij de American Academy of Ophthalmology (AAO), zodat oogartsen en aios toegang hebben tot het ONE Network. De AAO heeft recent het aantal journals dat beschikbaar is via dit collectieve abonnement beperkt. We zijn benieuwd of u gebruik maakt van het ONE Network en of

Lees verder
Individuele kwaliteitsvisitatie

Individuele kwaliteitsvisitatie

Het NOG heeft een individuele visitatie ontwikkeld voor waarnemers of andere oogartsen die niet kunnen deelnemen aan een reguliere kwaliteitsvisitatie van een vakgroep, maar dit wel nodig hebben voor hun herregistratie. Deze visitatiedag vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2024.

Lees verder

In de schijnwerpers: Kompakt video’s bieden een inkijkje in de wereld van oogheelkunde

Sjoerd Elferink deelt de laatste ontwikkelingen van de projectgroep Duurzame Oogheelkunde, terwijl Elon van Dijk zijn avonturen in medische retina en VR in Australië deelt via vlogs.

Lees verder

Inschrijving NOG congres geopend

Het NOG congres is van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 maart 2024 in MartiniPLaza in Groningen. De registratie is geopend. Kijk snel op de website en schrijf u in!

Lees verder

Aanpassing aanbevelingen joderen door toename endophthalmitis en TASS

Er is een toename van TASS en endophthalmitis gesignaleerd op meerdere locaties. Dit is mogelijk gerelateerd aan een gedwongen overstap naar een lagere dosering jodium (0.3%), omdat de hogere dosering niet beschikbaar was.

Lees verder

Richtlijn Prematuren retinopathie (ROP) aangepast

De richtlijn prematurenretinopathie (ROP) is herzien en de aangepaste versie is te vinden op de richtlijnendatabase: Richtlijn Prematurenretinopathie (ROP). In een infographic kunt u zien wat er in de richtlijn ROP aan bod komt en u kunt gericht doorklikken naar de aanbevelingen van de betreffende modules.

Lees verder

Reminder: vul de NOG capaciteitsenquête 2024 in!

Momenteel hebben 73 oogartsen en 16 aiossen de vragenlijst ingevuld. Er zijn echter minimaal 300 ingevulde vragenlijsten nodig om betrouwbare oogheelkundige resultaten te kunnen trekken. Vul daarom vóór 28 februari de vragenlijst in en vraag collega’s om dat ook te doen.

Lees verder

Deadline aanlevering gegevens in kwaliteitsregistratie Cataract 2023

Uiterlijk zondag 24 maart 2024 dienen uw cataractgegevens van 2023 in de kwaliteitsregistratie Cataract ingevoerd te zijn, zodat deze via OmniQ aangeleverd kunnen worden voor de Transparantiekalender 2023.

Lees verder

Paneldiscussie ANW-diensten

Begin januari organiseerde de BBC met een gevarieerde groep oogartsen een paneldiscussie om tot mogelijke oplossingen te komen voor de toenemende druk op de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten).

Lees verder
NOG zoekt oogarts(en) voor de commissie richtlijnen

NOG zoekt oogarts(en) voor de commissie richtlijnen

Wegens verschuiving van huidige leden van de commissie richtlijnen worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als voorzitter of lid van de commissie richtlijnen.

Lees verder

Gezocht: oogarts voor het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Per 1 maart 2024 zoeken we een oogarts in vrij beroep die als arbiter deel wil uitmaken van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Lees verder