Nieuws

Nieuws

Webinar Biosimilars in de Oogheelkunde

Op maandag 13 maart van 20.00–21.30 uur vindt het webinar biosimilars in de oogheelkunde plaats. Tijdens dit webinar wordt duidelijk wat een biosimilar is en wat de impact is op uw oogheelkundige klinische praktijk. De werkgroep Medische Retina verzorgt dit webinar samen met apothekers van de NVZA en biosimilars-Nederland. De

Lees verder

De stuurgroep van cluster Oog stelt zich aan u voor!

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Richtlijnen worden daarom steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Binnen het Cluster Oog

Lees verder

Vernieuwingen in de cataractregistratie

De cataractregistratie is vernieuwd! Zowel de handmatige registratie is doorontwikkeld, als ook het dashboard. Daarnaast is het mogelijk om een instellingsbreed rapport beschikbaar te maken. We vertellen u hier meer over in dit nieuwsbericht. Doorontwikkeling handmatige registratie Om de handmatige registratie zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben DHD en het

Lees verder

Oproep vragenlijst invullen over zorg op afstand bij Cataract

Voor het Zon-Mw project ‘zorg op afstand opnemen in richtlijnen’ wordt er momenteel nagedacht over hoe zorg op afstand een plek kan krijgen bij de zorg voor cataract. Zorg op afstand is het bieden van zorg door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Samen met een werkgroep bestaande

Lees verder

Nieuwe leden voor de subcommissie nascholing gezocht

Wegens het vertrek van een aantal leden van de nascholingscommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als lid. Samen met andere collegae voert u het nascholingsbeleid van het NOG uit. Daarnaast draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van de nascholingsmethodiek. De huidige leden geven aan dat

Lees verder

Veiligheidswaarschuwing EyeCee One intra-oculaire lenzen

Het NOG heeft bericht ontvangen van de Inspectie Volksgezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat zij een veiligheidswaarschuwing heeft ontvangen over intra-oculaire lenzen. De veiligheidswaarschuwing waar het hier om gaat, heeft de inspectie ontvangen van de Franse toezichthouder ANSM. De waarschuwing geeft aan dat fabrikant NIDEK Co Ltd en distribiteur Bausch&Lomb sinds

Lees verder

Aanmelden abstract NOG congres 21-23 juni 2023, MECC Maastricht

De voorbereidingen voor het NOG jaarcongres 2023 zijn in volle gang! Een voordracht, poster, cursus of mystery case kan tot en met zondag 26 februari 2023 worden aangemeld. Hiervoor moet het format worden gevolgd waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan. Inzendingen worden hierop beoordeeld; bijdragen die niet aan de

Lees verder

Vragenlijst Thuisarts

Thuisarts.nl is met 65 miljoen bezoekers per jaar de best bezochte website met onafhankelijke en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen in Nederland. In hoeverre bent u als medisch specialist bekend met en gebruikt u de medisch-specialistische informatie van Thuisarts.nl in de dagelijkse praktijk? Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de patiënt voor, tijdens

Lees verder

Samen beslissen met de keuzekaart

Het NOG acht het gebruik van keuzekaarten van groot belang wanneer er verschillende behandelmogelijkheden voor de patiënt zijn. Daarom heeft het NOG geparticipeerd in een project dat zich richtte op een betere toepassing van keuzekaarten bij de behandeling van patiënten. Voor de oogheelkunde zijn deze keuzekaarten beschikbaar. Klik hier om

Lees verder

NOG vuurwerkletsel registratie

Ook dit jaar gaan we weer een enquête uitvoeren om oogletsels door vuurwerk door ons allen behandeld te registreren. Na twee door coronarestricties beheerste jaarwisselingen zullen er dit jaar geen verkooprestricties gelden voor consumentenvuurwerk. We verwachten derhalve meer ongevallen met ook oogletsels, mogelijk vergelijkbaar met de pre-corona jaarwisselingen. Dit ondanks

Lees verder

KNMG-Richtlijn Omgaan met medische gegevens

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens uit 2021 is herzien. In deze herziene richtlijn wordt beschreven op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Bijgevoegd vindt u de vernieuwde versie.

Lees verder

Wijzigingen in de DBC-registratie

Per 2023 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de DBC-registratie.

Zo wijzigingen de zorgactiviteit-codes voor ICC en medebehandeling en komt er een zorgactiviteit voor het vragen van advies bij een expertisecentrum beschikbaar.

Alle DBC-wijzigingen vindt u in dit bericht.

Lees verder

Wachttijden

De wachttijden voor toegang tot de polikliniek oogheelkunde is in 2022 toegenomen, tot gemiddeld 10 weken in november 2022. Volgens de treeknorm zouden patiënten binnen 4 weken een afspraak moeten kunnen hebben op de poli. De toename in wachttijd vindt zowel bij ziekenhuizen als bij zelfstandige behandelcentra plaats. Klik hier

Lees verder

Gezocht: enthousiaste visitatoren voor Subcommissie Kwaliteitsvisitatie NOG

Wegens het reglementair vertrek van een aantal leden van de visitatiecommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als visitator. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie wordt nu met name gezocht naar oogartsen uit algemene of topklinische ziekenhuizen. Samen met andere collegae voert u het visitatiebeleid van

Lees verder

NOG ondertekent nieuwe Green Deal

Op 8 december 2023 heeft Guus van Hogerwou, penningmeester NOG, namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap de Green Deal 3.0 Samenwerken aan Duurzame Zorg ondertekend. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap ondersteunt daarmee de beweging naar een meer duurzame zorg.

Lees verder

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.