Nieuws

Nieuws

Wordt u de winnaar van de Wisseltrofee Duurzame Oogheelkunde?

Wij verzoeken alle NOG-leden om een persoon te nomineren als kandidaat winnaar van de Wisseltrofee Duurzame Oogheelkunde. Met deze trofee wil de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde een persoon eren die het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het verduurzamen van ons vakgebied.

Lees verder

Duurzaamheid onderdeel van kwaliteitsvisitatie

Het NOG zet zich in voor de verduurzaming van de oogheelkundige zorg. Sinds 1 januari 2024 zijn de best practices duurzame oogheelkunde daarom onderdeel van de kwaliteitsvisitatie.

Lees verder

NOG start kwaliteitsproject Green Deal Duurzame Zorg

We gaan van start met een kwaliteitsproject Green Deal Duurzame Zorg. In dit project ontwikkelen we een uitvoeringsplan om binnen de oogheelkundige zorg de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.

Lees verder

NOG capaciteitsenquête 2024: help ons inzicht te krijgen en vul de vragenlijst in!

De NOG capaciteitsenquête 2024 wordt uitgevraagd via de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. De BBC nodigt alle oogartsen en aios uit om deel te nemen vóór 28 februari 2024. 

Lees verder

Oogartsen behandelen weer meer oogletsel

Persbericht: Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben tenminste 156 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen, een derde heeft blijvend letsel opgelopen en 11 ogen zijn blind geworden.

Lees verder

Module Zorg op afstand bij cataract gepubliceerd

Aan de richtlijn cataract is een module toegevoegd over hoe het postoperatieve traject van cataract op afstand kan worden vormgegeven.

Lees verder

SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen gepubliceerd

De SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Lees verder

Aandacht voor tekort aan Visudyne in het magazine Medisch Specialist

De december-editie van het magazine Medisch Specialist bevat een dossier over medicijntekorten. Oogarts Yvonne de Jong-Hesse van het LUMC komt daarin aan het woord over de problemen met de levering van het medicijn Visudyne.

Lees verder

Wijzigingen DBC-registratie 2024 op een rij

Er is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in de DBC-registratie per 2024. Alle relevante DBC-documenten zijn voor 2024 weer samengevoegd tot een handzaam pakket ‘DBC documenten Oogheelkunde 2024’.

Lees verder

NOG vuurwerkletsel registratie

Ook dit jaar nodigen wij u uit om van 29 december 2023 tot en met 6 januari 2024 deel te nemen aan de landelijke registratie vuurwerkongevallen.

Lees verder

Nascholingsbeleid wordt aangepast

We herzien op dit moment ons nascholingsbeleid. De komende tijd kunt u daar al iets van merken als u accreditatie aanvraagt voor een nascholing.

Lees verder

RookStopZorg: campagne over roken en stoppen met roken

Een oproep aan alle zorgverleners: bespreek roken en geef een stoppen-met-rokenadvies aan mensen die roken. RookStopZorg, een initiatief van het Trimbos-instituut, vraagt met de ludieke korte film ‘Het Geheim van Dr. Smit’ aandacht voor het stoppen-met-rokenadvies.

Lees verder

Vacature Commissielid landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen

De Geschillencommissie Ziekenhuizen is de grootste geschillencommissie in de zorg en behandelt jaarlijks ruim 100 geschillen. Er is een vacature voor een medisch specialist oogheelkunde die bereid is om oogheelkundige geschillen te beoordelen.

Lees verder

Gezocht: enthousiaste visitatoren voor Subcommissie Kwaliteitsvisitatie NOG

Wegens het reglementair vertrek van een aantal leden van de visitatiecommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd zich aan te melden als visitator.

Lees verder

Resultaten enquête Maculavereniging over LMD-zorg

De Maculavereniging heeft onlangs een enquête onder haar leden gehouden om een actueel beeld te krijgen van de zorg bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Over het algemeen zijn de leden tevreden over deze zorg, maar er zijn ook verbeterpunten.

Lees verder
Call for abstracts NOG congres 2024: stuur uw abstract in vóór 15 december

Call for abstracts NOG congres 2024: stuur uw abstract in vóór 15 december

Het NOG congres 2024 vindt plaats van 27 tot en met 29 maart in MartiniPlaza te Groningen. Uw voordracht, poster, cursus of mystery case kunt u aanmelden tot en met 15 december 2023.

Lees verder

Vooraankondiging Iris Eye Clinics Award

Hoe kunnen we de oogzorg verbeteren en nog meer mensen de vrijheid geven om van het leven te genieten zonder oogklachten en afhankelijkheid van hulpmiddelen? Heb je een innovatief en creatief idee en wil je onderzoek doen? Ding mee naar de Iris Eye Clinics Research Award!

Lees verder

Nieuwe geaccrediteerde e-learning Cerebral Visual impairment (CVI) vanaf nu te volgen

Er is een REP (e-learning) ontwikkeld over CVI. Deze REP is gebaseerd op de modules van de richtlijn CVI. Met deze REP kunt u snel, makkelijk en op een interactieve manier de kennis over dit onderwerp eigen maken.

Lees verder

Laatste voorbereidingen voor allereerste kwartaalrapportage cataractregistraties

Op 1 november verschijnt de eerste kwartaalrapportage cataractregistraties, met de gegevens over het derde kwartaal van dit jaar. Wilt u de gegevens van uw vakgroep zien? Dan moeten alle vakgroepleden het daarvoor benodigde vinkje aanzetten.

Lees verder

Het Grote Zorgdebat op 13 november 2023

Op maandag 13 november tussen 19.30 en 21.00 uur gaan kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. U bent van harte uitgenodigd om dit debat te volgen.

Lees verder