Resultaten enquête Maculavereniging over LMD-zorg

17-11-2023

De Maculavereniging heeft onlangs een enquête onder haar leden gehouden om een actueel beeld te krijgen van de zorg bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Over het algemeen zijn de leden tevreden over deze zorg, maar er zijn ook verbeterpunten.

Het NOG neemt deel aan het project Zinnige Zorg – LMD van het Zorginstituut. Samen met andere partijen, waaronder de Maculavereniging, is in 2021 een Verbetersignalement LMD opgesteld. Die bevat een aantal afspraken om de LMD-zorg te verbeteren. Alle partijen zijn vervolgens met verbeteracties aan de slag gegaan. Zo heeft het NOG in 2023 de richtlijn LMD aangepast en aangevuld.

Over het algemeen tevreden
Twee jaar na het Verbetersignalement heeft de Maculavereniging een enquête onder haar leden gehouden om te peilen hoe de huidige stand van zaken is. Uit deze enquête blijkt dat de leden over het algemeen tevreden zijn over de klantvriendelijkheid, deskundigheid, kwaliteit van de informatievoorziening, efficiency en bereikbaarheid. Jongere patiënten lijken wel iets lager te scoren op de kwaliteit van de informatievoorziening dan oudere patiënten.

Verbeterpunten
Er zijn ook verbeterpunten. Leden met verschillende behandelaars zijn wat minder positief. De Maculavereniging zal dit in haar gesprekken met oogartsen en ziekenhuizen meenemen