Call for abstracts NOG congres 2024: stuur uw abstract in vóór 15 december

Het NOG congres 2024 vindt plaats van 27 tot en met 29 maart in MartiniPlaza te Groningen.

Het programma bevat veel interessante voordrachten, mystery cases en posterpresentaties en u kunt kiezen uit diverse interessante cursussen. Het NOG-congres is alle dagen toegankelijk voor leden en niet-leden.

Uw voordracht, poster, cursus of mystery case kunt u aanmelden tot en met 15 december 2023.

Voor uw opgave dient u het format te volgen waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan. Uw inzendingen worden hierop beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen wij helaas niet accepteren.

Het aanmeldingsformulier vindt u op de congreswebsite. De wetenschappelijke congrescommissie bepaalt de definitieve presentatievorm (voordracht/rapid fire/poster).

Indien u uw bijdrage aan het NOG insteekt als een voordracht geldt het volgende:

  • De abstracts van voordrachten worden gepubliceerd in Acta Ophthalmologica.
  • Naast een gestructureerd Engelstalig abstract voor ACTA met affiliaties van alle auteurs, dient u ook een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 10 regels in te leveren voor het programmaboekje.
  • Een abstract voor ACTA dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen: opgesteld in het Engels, heeft maximaal 250 woorden en bestaat uit de gebruikelijke onderdelen: Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results and Conclusion. Meer details over het format vindt u in de Guidelines Acta op de website.
  • Ook de 10 regelige Nederlandse samenvatting volgt het format: Doel, Methode, Resultaten en Conclusie.
  • Deze voorwaarde is dus niet van toepassing als u een poster, cursus of mystery case presenteert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze congresorganisatie. Lees meer informatie op de website. De inschrijving start eind januari 2024.