Nascholingsbeleid wordt aangepast

14-12-2023

We herzien op dit moment ons nascholingsbeleid. De komende tijd kunt u daar al iets van merken als u accreditatie aanvraagt voor een nascholing.

Het NOG krijgt veel accreditatieaanvragen voor nascholing. Daar zijn we erg blij mee omdat we met dit grote aanbod aan nascholing de kennis van onze leden actueel houden en verdiepen. De variatie in het aanbod is echter groot en het is voor de commissie nascholing niet altijd direct duidelijk of een accreditatieaanvraag aan alle eisen voldoet. Om de aanvragen beter te kunnen beoordelen en het aantal accreditatiepunten beter op de nascholing af te stemmen, gaan wij ons nascholingsbeleid herzien.

Voorbereiding: aanvragen extra kritisch bekijken
Ter voorbereiding hierop bekijken we de komende tijd de aanvragen al extra kritisch. Het kan dus gebeuren dat we u om extra informatie vragen, bijvoorbeeld over de inhoud van het programma, de financiering of de sprekers. Zo verzamelen we input voor het nieuwe nascholingsbeleid.

Nieuw nascholingsbeleid
De commissie nascholing werkt aan een document met minimale voorwaarden waaraan een aanvraag voor accreditatie moet voldoen. Daarmee willen we bereiken dat toekomstig aanvragen objectiever en meer reproduceerbaar worden getoetst. In het tweede of derde kwartaal van 2024 presenteren wij het nieuwe nascholingsbeleid aan u.