Deadline aanlevering gegevens in kwaliteitsregistratie Cataract 2023

24-01-2024

Uiterlijk zondag 24 maart 2024 dienen uw cataractgegevens van 2023 in de kwaliteitsregistratie Cataract ingevoerd te zijn, zodat deze via OmniQ aangeleverd kunnen worden voor de Transparantiekalender 2023.

De gegevens van de kwaliteitsregistratie cataract worden ook gebruikt voor het maken van persoonlijke kwartaalrapportages waarin uw gegevens gespiegeld worden aan uw peers en landelijke waardes. Begin februari ontvangt u weer een link naar deze kwartaalrapportage over Q4.