NOG start kwaliteitsproject Green Deal Duurzame Zorg

11-01-2024

We gaan van start met een kwaliteitsproject Green Deal Duurzame Zorg. In dit project ontwikkelen we een uitvoeringsplan om binnen de oogheelkundige zorg de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.

Eind 2022 tekende het NOG de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Daarmee ondersteunen we niet alleen de beweging naar een meer duurzame zorg, het betekent ook dat we ons actief inzetten om de oogheelkundige zorg te verduurzamen.

Aanvraag financiering bij SKMS
Begin 2023 hebben het bestuur van het NOG en de projectgroep Duurzame Oogheelkunde een aanvraag ingediend bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). We hebben de SKMS gevraagd om financiering van een kwaliteitsproject dat is gericht op de ontwikkeling van een uitvoeringsplan om binnen de oogheelkundige zorg de doelstellingen van de Green Deal te kunnen bereiken. Het gaat dan met name om een plan voor de reductie van 30% CO2-uitstoot in 2026 en de inzet van minstens 20% herbruikbare medische hulpmiddelen. De SKMS heeft onze aanvraag eind 2023 goedgekeurd.

Samenwerking met Gupta Strategists
We gaan dus starten met het kwaliteitsproject Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg. Dit project loopt van 19 januari 2024 tot begin 2025. De projectgroep staat onder leiding van Sjoerd Elferink. We werken in dit project samen met Gupta Strategists. Gupta heeft ervaring met het ontwikkelen van dit soort uitvoeringsplannen. Zij deden dit in 2023 al voor de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

We houden u de komende tijd via nieuwsberichten en onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar duurzameoogheelkunde@gmail.com.