Gezocht: oogarts voor het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

23-01-2024

Per 1 maart 2024 zoeken we een oogarts in vrij beroep die als arbiter deel wil uitmaken van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg behandelt geschillen tussen personen/instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg. In de meeste gevallen gaat het om geschillen tussen zorginstellingen en (individuele) medisch specialisten of andere medische beroepsbeoefenaren. Veel instellingen hebben in hun contracten afgesproken dat ze bij een geschil niet naar de ‘gewone’ rechter gaan, maar het voorleggen aan het Scheidsgerecht. Uitspraken van het Scheidsgerecht zijn bindend.

Samenstelling Scheidsgerecht
De voorzitters en de griffiers van het Scheidsgerecht zijn juristen. De andere arbiters zijn werkzaam in de zorg, zodat ook de zorginhoudelijke expertise is vertegenwoordigd.

Plek vrij voor nieuwe oogarts in vrij beroep
Er is ook een oogarts verbonden aan het Scheidsgerecht. Op dit moment is dat Hendrik Brink, oogarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zijn benoemingstermijn verloopt eind februari. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe oogarts in vrij beroep die deel wil gaan uitmaken van het Scheidsgerecht.

Profiel
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband hebben een profiel voor arbiters vastgesteld. Belangrijk is dat arbiters een ruime ervaring hebben in de zorg en alles wat daarmee samenhangt. Zij moeten ook in staat zijn onpartijdig te oordelen en de context waarin het geschil zich afspeelt te overzien. Bestuurlijke kennis en ervaring is een pre.

Tijdsinvestering
Het aantal zaken per jaar wisselt, maar het gaat om maximaal 4 à 5 zaken per jaar. De zitting wordt meestal gehouden in Utrecht of Den Haag. De werkbelasting per zaak is ongeveer 6 tot 20 uur, afhankelijk van de complexiteit. Dit is inclusief voorbereiding, zitting(-en) en review van verslaglegging en uitspraak. Arbiters worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Aansluitend kunnen zij worden herbenoemd voor nog eens 5 jaar. De honorering bedraagt ongeveer 1.000 euro per zitting, exclusief reiskosten.

Interesse?
De FMS heeft het NOG gevraagd om een oogarts in vrij beroep voor te dragen als arbiter. Dus heeft u interesse om u als arbiter in te zetten voor het Scheidsgerecht en past het profiel bij u? Stuur ons dan een korte motivatie met uw CV via nog@oogheelkunde.org.