Module Zorg op afstand bij cataract gepubliceerd

23-12-2023

Aan de richtlijn cataract is een module toegevoegd over hoe het postoperatieve traject van cataract op afstand kan worden vormgegeven.

Wat betekent dit voor oogartsen?
Het belangrijkste is dat:

  • Zorg op afstand niet geschikt is voor diagnose van cataract.
  • Er samen met de patiënt beslist kan worden of zorg op afstand ingezet wordt:
    • voor het bespreken van uitkomsten of overwegingen.
    • mogelijk bij het postoperatieve traject (eerste postoperatieve controle en monitoring klachten).
  • Zorg op afstand (nog) niet geschikt is voor de 4-weekse postoperatieve controle.

Waar kun je meer informatie vinden?
Je kunt de richtlijnmodule en de exacte aanbevelingen vinden op de richtlijnendatabase.