Nieuws

Nieuws

Knelpunteninventarisatie herziening richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen

Er wordt gestart met de herziening van de verouderde richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ uit 2011. Verenso is de trekker van deze herziening en heeft een vragenlijst uitgezet waarin u knelpunten kunt aangeven die u mogelijk ervaart bij de zorgverlening aan kwetsbare patiënten met

Lees verder

Leveringsprobleem fluoresceïne

lcon Nederland verwacht dat Fluorescite injvlst 100mg/ml flacon 5ml weer beschikbaar is in week 48 – 2023. Bij Fresenius Kabi Nederland is er een productievertraging. Zij verwachten half november (rond week 46) de injectievloeistof fluoresceine dinatrium 100 mg/ml weer regulier te kunnen uitleveren. Tot voor kort stond op de KNMP

Lees verder
Resultaten evaluatie NOG congres

Resultaten evaluatie NOG congres

We hebben onze leden gevraagd naar hun mening over het NOG-congres dat in juni is gehouden. Naast complimenten voor de inhoud van het programma, en de grotere betrokkenheid van werkgroepen daarbij, worden er natuurlijk ook aandachtspunten genoemd.

Lees verder

Webinar: Hoe wil jij als dokter werken in 2035?

Heb jij ideeën over hoe je werk er als dokter in 2035 eruitziet? Praat dan op 28 november mee met collega-medisch specialisten en met vooraanstaande sprekers zoals zorginnovatie-strateeg Lucien Engelen, over de maatschappelijke veranderingen en het veranderende zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Denk aan technologische innovaties, demografische verschuivingen,

Lees verder

Projectgroep Duurzame Oogheelkunde NOG ontvangt Hennie Völker-Dieben Award

Op zaterdag 7 oktober ontving de projectgroep Duurzame Oogheelkunde de Hennie Völker-Dieben Award. De Hoornvlies Patiënten Vereniging reikt deze prijs tweejaarlijks uit. Tijdens de jaarlijkse Nationale Hoornvliesdag reikte de Hoornvlies Patiënten Vereniging voor de derde keer de Hennie Völker-Dieben Award uit. Deze award gaat naar een persoon of organisatie die

Lees verder

World Sight Day 2023

Vandaag is het World Sight Day, een dag waarop er wereldwijd extra aandacht is voor gezonde ogen en toegankelijke oogzorg. Natuurlijk doet het NOG daar ook aan mee! World Sight Day is in het leven geroepen om de bewustwording rond verminderd gezichtsvermogen en blindheid te verhogen. Goed kunnen zien is

Lees verder

EBO Grant Applications open, EBO Exams 2024

Grant applications for 2024 are now open on the EBO website: Please also see announcement regarding the 2024 EBO Exams: In 2024 there will be 2 EBO exams: -Spring exam in person in Paris on May 3rd 2024 (Limited seats available for in-person exam, please apply early to avoid disappointment).

Lees verder

Oogarts Steffi Rombouts in de Medisch Specialist

Deze week valt het Federatiemagazine Medisch Specialist weer op de deurmat. Maak kennis met collega Steffi Rombouts in de rubriek “Aan de start“. Verder in deze editie: Dossier Patiëntveiligheid Dit jaar bestaat het Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid tien jaar. In hoeverre is de veiligheid in de zorg het afgelopen decennium

Lees verder

Nieuwe richtlijn Reuscelarteriitis

Deze maand is de nieuwe richtlijn Diagnostiek en behandeling reuscelarteriitis (RCA) gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen hebben gezorgd voor essentiële veranderingen in de diagnostiek en de behandeling van RCA. In 2020 is de Britse richtlijn van de British Society of Rheumatology (BSR) voor RCA gepubliceerd. Deze richtlijn is vertaald en aangepast aan

Lees verder

Toelichting op de WTZa

Per 2022 vervangen de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Het NOG ontving enkele vragen over de toepassing van deze wetten op MSB’s en andere rechtsvormen van oogartsenpraktijken. Het NOG heeft juridisch advies ingewonnen over de toepassing van deze wetten,

Lees verder

Nieuwe leden voor de subcommissie nascholing gezocht

Wegens het vertrek van een aantal leden van de nascholingscommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als lid. We zijn op zoek naar een aios en 2 oogartsen, bij voorkeur een mix van UMC, ZBC en/of algemeen ziekenhuis. Samen met andere collegae voert u het nascholingsbeleid van

Lees verder

Werkplezier van oogartsen in het vizier

Plezier hebben, houden of terugkrijgen in het vak van oogarts, daar gaan we voor! Het NOG bureau start een onderzoek naar factoren die bijdragen aan het werkplezier van oogartsen. Het doel is te komen tot inzicht in het ervaren werkplezier van oogartsen. Dit blijven we ook in de toekomst monitoren

Lees verder

Autorisatie richtlijn Prematurenretinopathie 🔒

Beste collega’s, Met veel genoegen leggen wij u de herziene richtlijn ‘prematurenretinopathie’ voor ter autorisatie. U kon tot 5 november 2023 uw stem uitbrengen. De richtlijn is herzien door een multidisciplinaire werkgroep die uitgebreid literatuuronderzoek heeft gedaan. Namens het NOG heeft Prof. Dr. N.E. (Nicoline) Schalij-Delfos het voorzitterschap op zich genomen en hebben,

Lees verder

Gezocht: oogartsen voor analyse Logex benchmark

Logex verzorgt bij veel instellingen de benchmark voor de verdeelsystematiek. De BBC wil nader onderzoek doen naar onverklaarde resultaten die uit de benchmark komen. Mogelijke oorzaken zijn de toepassing van efficiencyparameters (o.a. e-health consulten) en de wijze van registreren. De BBC is daarom op zoek naar oogartsen die deel willen nemen aan een analyse

Lees verder

Inschrijven voor BOCA en BORA 2024

U kunt zich tot en met 1 december 2023 aanmelden voor de Bayer Ophthalmic Care Award 2023 (BOCA) en de Bayer Ophthalmology Research Award 2024 (BORA).  Beide awards zijn bedoeld voor onderzoekers en zorgprofessionals werkzaam in de oogheelkunde. De BOCA gaat naar een innovatief zorgproject voor patiënten met een oogaandoening.

Lees verder

Toename patiënten met (kerato)conjunctivitis veroorzaakt door Neisseria gonorrhoeae

Bij vijf volwassen patiënten die in de afgelopen 3,5 maand zijn verwezen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam is een (kerato)conjunctivitis veroorzaakt door infectie met Neisseria gonorrhoeae vastgesteld. Het ging om twee vrouwen en twee mannen in de leeftijd van 20 tot 24 jaar en één man van 38 jaar. Van één

Lees verder

Nieuwe elearning Biologicals bij uveitis beschikbaar!

Voor het richtlijn educatie programma (REP) is een elearning ontwikkeld over het gebruik van biologicals bij uveitis. Deze REP is gebaseerd op de modules van de richtlijn uveitis. Met deze REP kun je snel, makkelijk en op een interactieve manier de kennis over dit onderwerp eigen maken. Ook kun je

Lees verder

Herziening richtlijn Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

De afgelopen jaren is gewerkt aan de herziening van de richtlijn Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). In de infographic kunt u zien wat er in de richtlijn LMD aan bod komt en kunt u gericht doorklikken naar de aanbevelingen van de betreffende modules. Wat betreft behandeling wordt in de richtlijn met name

Lees verder

Nieuwe muurschildering eert oogheelkundige F.C. Donders

In Utrecht, op de plek waar Franciscus Cornelis Donders destijds zijn oogheelkundige praktijk in het door hem opgerichte Ooglijders gasthuis uitoefende, is een nieuwe muurschildering geplaatst ter ere van deze pionier in de oogheelkunde. Het is het vijfde werk gemaakt door ” De Strakke Hand “ in de serie Utrechtse

Lees verder

Er wordt hard getraind voor de Eye for Zambia triathlon!

Een bericht van de oogartsen die zich in het zweet werken voor Eye for Zambia en zo Bram van Kooij een hart onder de riem steken. Donaties zijn welkom!

Lees verder