Duurzaamheid onderdeel van kwaliteitsvisitatie

11-01-2024

Het NOG zet zich in voor de verduurzaming van de oogheelkundige zorg. Sinds 1 januari 2024 zijn de best practices duurzame oogheelkunde daarom onderdeel van de kwaliteitsvisitatie.

Het NOG loopt voorop met de ontwikkeling van best practices waarmee oogartsen direct aan de slag kunnen om hun oogheelkundige praktijk te verduurzamen. We zetten nu de volgende stap. In de loop van 2024 worden deze best practices namelijk onderdeel van de kwaliteitsvisitatie die elke 5 jaar plaatsvindt.

Beoordelingssystematiek
Bij deze visitatie zijn er drie beoordelingen mogelijk op het onderdeel Duurzaamheid: goed, onvoldoende en zwaar onvoldoende.

  • Als de vakgroep bekend is met de best practices duurzame oogheelkunde en die heeft geïmplementeerd leidt dit uiteraard tot een goede beoordeling.
  • Is de vakgroep wel bekend met de best practices, maar heeft zij die nog niet geïmplementeerd? Dan beoordeelt de visitatiecommissie dit als onvoldoende. De commissie adviseert de vakgroep dan om de best practices binnen 2 jaar te implementeren.
  • Is de vakgroep nog helemaal niet bekend met de best practices, dan beoordeelt de visitatiecommissie dit als zwaar onvoldoende. De commissie adviseert de vakgroep in dat geval dringend om binnen 6 maanden kennis te nemen van de best practices en deze binnen 2 jaar te implementeren.

Meer informatie
Meer informatie over duurzame oogheelkunde vindt u in de toolkit. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u die stellen via duurzameoogheelkunde@gmail.com