Herzien standpunt biosimilars in de oogheelkunde

28-05-2024

De werkgroep Medische Retina heeft het standpunt ‘toepassing van bevacizumab biosimilars binnen de oogheelkunde’ herzien.

Het gebruik van bevacizumab biosimilars voor oogheelkundige toepassingen betekent de introductie van een ‘off-label’ alternatief voor het ‘off-label’ middel Avastin®, want net als Avastin®, zijn alle bevacizumab biosimilars niet geregistreerd voor oogheelkundige indicaties.

De werkgroep adviseert het gebruik van Avastin® vooralsnog als het bevacizumab-middel van eerste keus voor toepassing in het oog. Intravitreaal gebruik van Abevmy®, Alymsys®, Mvasi®, Oyavas® en Vegzelma® als alternatief voor Avastin® kan overwogen worden indien dit een aanzienlijk kostenvoordeel zou opleveren. Het blijft echter een off-label gebruik en de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de voorschrijver.