Verplicht CE-certificaat voor medische hulpmiddelen

24-06-2024

Medical device regulation (MDR)

Achtergrond
Vanaf 26 mei 2024 is het verplicht dat alle medische hulpmiddelen op de Europese markt een CE-certificaat onder de Medical Device Regulation (MDR) hebben. De Federatie Medisch Specialisten is zich bewust van de mogelijke gevolgen die de transitie van MDD-certificaten naar MDR heeft op de continuïteit van zorg in Nederland. Als gevolg hiervan zal een aantal medische hulpmiddelen mogelijk niet meer geleverd worden.

Komende tijd
Informatie over leveringstops die leveranciers de komende periode met het Meldpunt van Zorg Inkoop Netwerk Nederland delen wordt opgenomen in het ‘Overzicht landelijke tekorten medische hulpmiddelen’. Het overzicht vindt u op de website van Zorg Inkoop Netwerk Nederland: https://zorginkoopnetwerknederland.nl/.

Signaleert u een tekort van een bepaald medisch hulpmiddel? Wilt u dit dan melden bij kwaliteit@oogheelkunde.org?

  • In het onderwerp van de mail: ‘MDR: [ vermelding hulpmiddel].’
  • In de mail vermelding van:
    het type hulpmiddel
    de fabrikant
    waar het hulpmiddel voor wordt gebruikt
    potentiële alternatieven (indien bekend)

Het kan zijn dat we jullie als werkgroepen later benaderen voor het leveren van expertise bij het zoeken naar alternatieven voor hulpmiddelentekorten.

Hartelijk dank namens de Commissie kwaliteit!