Werkgroepleden herziening normpraktijk gezocht

09-04-2024

Lijkt het u leuk mee te helpen de oogheelkundige normpraktijk uit 2016 te herzien, meldt u dan aan voor de werkgroep herziening normpraktijk. Hiervoor worden oogartsen en een aios gezocht uit een UMC, ZBC en algemeen ziekenhuis, bij voorkeur ook met kennis van de digitale ontwikkelingen. We organiseren drie werksessies (1 fysiek en 2 online) om het huidige document te reviseren en aan te vullen. Hierbij worden de signalen over knelpunten van oogartsen uit de loopbaanmonitor en andere uitvragen gebruikt, en wordt extra informatie over gezond en veilig werken toegevoegd.

Interesse? Stuur een mail naar nog@oogheelkunde.org