Nieuwe geaccrediteerde e-learning prematurenretinopathie (ROP) vanaf nu te volgen

23-04-2024

Er is een e-learning ontwikkeld over ROP. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn ROP. Met deze e-learning kun je snel, makkelijk èn op een interactieve manier de kennis over dit onderwerp je eigen maken.

Je wordt aan de hand van een interactieve casus door de richtlijn heengeleid. De e-learning richt zich op de criteria voor screening en de criteria om een behandeling te starten. Er is aandacht voor intravitreale injecties en de invloed van zuurstof en Hb op de progressie van pre-plus ROP. Tot slot zijn er modules opgenomen over de organisatie van zorg en het informeren van ouders / verzorgers. Ook kun je toetsen of je kennis over ROP up-to-date is. Met het behalen van de eindtoets zijn 2 accreditatiepunten te behalen.

Je vindt deze e-learning op de website.

Deze  e-learning is ontwikkeld door Prof. Dr. Nicoline Schalij en dr. Jacqueline Termote.