Onderzoek zwangerschapscomplicaties en infertiliteit bij medisch specialisten en AIOS

28-05-2024

Recent onderzoek heeft aangetoond dat medisch specialisten een significant verhoogd risico lopen op zwangerschapscomplicaties en infertiliteit. Het is echter onduidelijk of deze problemen ook spelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Door deze vragenlijst in te vullen kunt u ons helpen om inzicht te krijgen in de prevalentie van deze problemen in Nederland, waarna indien nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.

De vragenlijst neemt 5-10 minuten tijd in beslag en is bedoeld voor zowel mannelijke als vrouwelijke medisch specialisten en zij die daarvoor in opleiding zijn. Het omvat verschillende aspecten zoals zwangerschap, complicaties, infertiliteit, ondersteuning en eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling heelkunde in het Amsterdam UMC, in samenwerking met de afdeling heelkunde van het Leiden UMC. Het is beoordeeld door de niet-WMO-toetsingscommissie van het Amsterdam UMC. Volgens deze commissie valt dit onderzoek niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Link naar vragenlijst