Gezocht: enthousiaste visitatoren voor Subcommissie Kwaliteitsvisitatie NOG

12-06-2024

Wegens het reglementair vertrek van een aantal leden van de visitatiecommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als visitator. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie wordt nu met name gezocht naar oogartsen uit academische ziekenhuizen.

Samen met andere collegae voert u het visitatiebeleid van het NOG uit. Daarnaast draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van de visitatiemethodiek en de digitale ondersteuning. De huidige visitatoren geven aan dat het een privilege en een verrijking is om bij andere collegae te mogen visiteren en hen van objectieve adviezen te voorzien om de kwaliteit van de oogheelkundige zorg binnen die locatie naar een nog hoger niveau te tillen.

Waar dient u aan te voldoen?

  • Tenminste vijf jaar lid van het NOG.
  • Tenminste vijf jaar geregistreerd als oogarts en werkzaam in een academisch/algemeen ziekenhuis.
  • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring of ervaring met visiteren.
  • Bij voorkeur zelf 1 à 2 maal zijn gevisiteerd.
  • Communicatief vaardig.
  • Affiniteit met het gebruik van digitale systemen.

Welke werkzaamheden gaat u verrichten?

  • Vier tot zes keer per jaar voert u samen met een collega een visitatie uit bij een oogheelkundige vakgroep op locatie. De visitaties vinden in principe op vrijdag plaats.
  • Eén keer per jaar neemt u deel aan een geaccrediteerde training waarin praktische en beleidsmatige visitatievraagstukken worden besproken.
  • Gemiddeld vier keer per jaar neemt u op dinsdagavond deel aan een vergadering, afwisselend in Utrecht (Domus Medica) of digitaal.
  • Vier à vijf keer per jaar bent u revisor: dat wil zeggen dat u de conceptversie van een visitatierapport kritisch leest en inhoudelijk van feedback voorziet.

Voor de visitaties en de vergaderingen worden vacatiegelden uitgekeerd.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. dr. M. Doors, voorzitter van de visitatiecommissie, of met het secretariaat van het NOG.

Aanmelden kan door een e-mail met korte motivatie en CV te sturen naar visitatie@oogheelkunde.org.