Benoeming ereleden

10-04-2024

Saskia Imhof en Nicoline Schalij-Delfos zijn op 28 maart 2024 tijdens de 218e Algemene ledenvergadering in Groningen benoemd tot erelid van het NOG.

Prof. dr. Saskia Imhof, opgeleid in Utrecht in dezelfde tijd als Nicoline Schalij-Delfos, is bevlogen kinderoogarts op het gebied van oncologie en afdelingshoofd en opleider in Utrecht. Zij is jarenlang voorzitter van het NOG geweest. Daarnaast was zij ook lange tijd voorzitter van de commissie Wetenschap. Onder haar bezielende leiding is de kennisagenda onder de aandacht gebracht van de leden en is het Nationaal Onderzoeksplan vormgegeven. Er is een brug geslagen tussen de onderzoekswensen van oogartsen en wetenschappers die daardoor goed op de hoogte zijn van de kennishiaten.

Prof. dr. Nicoline Schalij-Delfos is eerst opgeleid als orthoptist. Daarna studeerde zij in Utrecht geneeskunde en heeft zij zich gespecialiseerd als kinderoogarts. Zij is opleider in Leiden en een bevlogen afdelingshoofd. Nicoline heeft veel betekend voor de kindergeneeskunde en de Prematuren Retinopathie (ROP), was jarenlang penningmeester van de European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS) en het NOG. Nu is zij zeer betrokken bij de Stichting Oogheelkundige Congressen (SOC) die de organisatie van het NOG-congres verzorgt, wat dit jaar weer een groot succes was!

Wij danken onze nieuwe ereleden voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging en zijn trots met hen te mogen samenwerken.