Home

Welkom op de officiële website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Voor op- en aanmerkingen en ideeën houdt de redactie zich aanbevolen.

Op per e-mail gestelde vragen over (persoonlijke) oogheelkundige problemen of andere vragen van medische aard kan niet worden ingegaan. Vragen op het gebied van oog en werk, geformuleerd in algemene termen, kunt u stellen aan de Werkgroep Ergoftalmologie.

Contactpersonen: mw. J.C. Hennink, mw. L.Termaat-de Vaan en mw. M. Wilhelm  T 024 -3249044 of 0652 345845, nog@oogheelkunde.org, van Trieststraat 1E, 6512 CW Nijmegen, Postbus 1583, 6501 BN Nijmegen.

Door een fout van KPN zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons mobiele nummer 06 52 345 845. Niet duidelijk is wanneer de fout hersteld wordt.

 
Postbus 1583 6501 BN Nijmegen T: 024 32 49 044 E: nog@oogheelkunde.org