Werkgroep Strabologie

De Werkgroep Strabologie heeft tot doel de kennis rondom strabologie te bevorderen.

De werkgroep is vooral gericht op kennis- en kwaliteitsoverdracht en organiseert daartoe o.a. informele bijeenkomsten voor haar leden. Onderwijs en nascholing behoren tot het aandachtsgebied van de werkgroep. De werkgroep kan het bestuur van het NOG gevraagd en ongevraagd adviseren.

Lidmaatschap
Belangstellenden kunnen meer informatie verkrijgen bij de contactpersoon van deze werkgroep.

Bestuur
Dr. S.E. Loudon
Drs. C.A.M. Bennebroek
Dr. L.J. van Rijn

Leden
Dr. N.J.C. Bauer, Drs. M.A. Breedijk, Drs. R.A. Bult-Wasmann, Drs. S.R.S. Debrabandere, Dr. D.D.G. Despriet, Drs. M.B. Ebbeling, Drs. P.S. Edelbroek- Hoogendoorn, Drs. C.L.D. Groenink-Lindenhovius, Drs. A.C. Houtman, Drs. F.LL. Klijssen-Berkhout, Drs. E. Kraal-Biezen, Drs. P.J. Lansink, Drs. I.A.L. van Liempt, Dr. Y.K. Nio, Drs. R. van der Pol, Dr. J.W.R. Pott, Drs. E.L.M. Roosen-Snellen, Drs. R.L.J. van Ruyven, Drs. G.G. Sandoval Ramsey, Prof. Dr. N.E. Schalij-Delfos, Prof. Dr. H. Simonsz, Dr. J. Slooff-Kool, Drs. S.M.J. Smeets, Dr. M.L. Sminia, Drs. M. Swart-van den Berg, Prof. Dr. M.P.M. ten Tusscher, Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof, Drs. K.H. Wong.