Nederlandse Glaucoomgroep

De Nederlandse Glaucoomgroep adviseert het bestuur van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (gevraagd en ongevraagd) over glaucoomvraagstukken.

De Nederlandse Glaucoomgroep vergadert drie keer per jaar. Tijdens de bijeenkomsten is er o.a. aandacht voor casuïstiek, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, congressen en contact met andere organisaties. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de subcommissie bij- en nascholing van het NOG met 3 punten.

Lidmaatschap
Lidmaatschap van de Nederlandse Glaucoomgroep is alleen bestemd voor NOG leden. U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Kosten
€ 21 per jaar.

Bestuur
Dr. H.G. Lemij, voorzitter
Dr. S.F. Janssen, secretaris
Drs. R. M.P.C. de Crom, secretaris
Dr. R.P.H.M. Müskens, penningmeester