Werkgroep Vitreoretinale Chirurgie

Binnen de Werkgroep Vitreoretinale Chirurgie worden klinische ervaringen gedeeld en worden relevante vraagstukken op basis van wetenschappelijke literatuur besproken met als doel om de kennis en kunde binnen de vitreoretinale chirurgie in Nederland te behouden en te verbeteren.

Discussie omtrent beleidsmatige zaken en ontwikkelingen binnen de vitreoretinale chirurgie behoort ook tot de taken. Indien nodig adviseert de werkgroep het NOG bestuur en/of andere betrokkenen.

Vergaderingen
Twee keer per jaar vindt een vergadering plaats op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur in het UMC Utrecht. Deelname aan deze vergadering staat open voor alle oogartsen die zich bezighouden met vitreoretinale chirurgie. Deelname aan deze vergadering is door het NOG geaccrediteerd met 2 punten.

Lidmaatschap
​​​​​​Lidmaatschap van de Werkgroep Vitreoretinale Chirurgie is alleen bestemd voor NOG leden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het NOG bureau.

Bestuur
Drs. J. de Hoog, voorzitter
Dr. E. Kilic, secretaris
Drs. G. Postma, penningmeester