VR Fellowship en herregistratie

Programma van eisen voor een vitreoretinaal fellowship en vitreoretinale herregistratie in Nederland

Januari 2015, opgesteld door de Werkgroep Vitreoretinale chirurgie van het NOG – Redmer van Leeuwen

Definitie en omvang van fellowship

 Een fellowship behelst een aaneensluitende periode van gerichte training en ontwikkeling van kennis, vaardigheden en professionaliteit. Doel van het vitreoretinale (VR) fellowship is om de VR chirurgie zelfstandig en in de volle breedte van het vak te kunnen uitoefenen. Dit betreft de diagnostiek en chirurgische behandeling, inclusief complicaties, van in ieder geval ablatio retinae, macula pucker, maculagat, complicaties van voorsegment chirurgie, glasvochtbloeding en glasvochttroebelingen. Bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, inclusief de externe behandeling van een ablatio retinae.

Elke VR fellow in Nederland moet worden aangemeld bij de werkgroep om enerzijds zicht te houden op het aantal VR chirurgen en anderzijds de controle op onderstaande eisen mogelijk te maken.

 • Duur en intensiteit fellowship
  • 12 maanden fulltime in een VR kliniek
  • Minimaal 60% VR gerelateerd klinisch werk
  • Naar rato langer indien een deel van het fellowship in het eigen/perifere ziekenhuis plaatsvindt, met een maximum duur van 2 jaar
 • Eisen aan fellow
  • Registratie als oogarts (erkend in Nederland)
  • Beheersing van de Nederlandse taal
  • Lid van NOG en VR werkgroep

Voor fellows uit het buitenland die een fellowship volgen in een Nederlandse kliniek met als doel in het buitenland als VR chirurg aan het werk te gaan, kan gedeeltelijk afgeweken worden van deze eisen, doch registratie als oogarts en aanmelding als aspirant lid van de VR werkgroep is vereist.

 • Eisen aan de VR kliniek
  • Minimaal 500 VR ingrepen per jaar door de opleidingsgroep
 • Beschikbaarheid van een voor VR chirurgie geoutilleerde operatiekamer (Klasse 1 OK, toegewijd verpleegkundig operatie team, wide-field operatie microscoop, apparatuur < 10 jaar oud, compleet vitreoretinaal instrumentarium)
  • Video opname van operaties is mogelijk
  • Beschikbaarheid wetenschappelijke literatuur
  • Voldoende leermomenten (klinische besprekingen, wetenschappelijke presentaties)
 • Eisen aan (perifere) opleider
  • Ten minste 5 jaar ervaring als VR chirurg
  • Verricht minimaal 350 VR ingrepen per jaar
  • Lid van NOG en VR werkgroep
  • Wetenschappelijke verdieping blijkend uit publicaties en/of presentaties
  • Ten minste 50% van klinische werkzaamheden betreft VR pathologie
  • Is eindverantwoordelijk voor het fellowship, maar bij voorkeur zijn er meerdere mede-opleiders
  • Houdt zicht op registratie van verrichtingen door fellow
 • Eindtermen
  • Tijdens het fellowship moeten minstens 150 vitrectomie ingrepen worden verricht
  • Operaties zijn vastgelegd in kwaliteitsregistratie
  • Afsluiting fellowship met akkoord van de opleider. Daarvoor moeten 1 of meerdere tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden waarbij tevens aandacht is voor algemene competenties
 • Gezien de beperkte indicatie voor externe procedures, lijkt een aanvullende aantekening hiervoor noodzakelijk, met een minimum van 25 zelfstandige of geassisteerde procedures. Deze aantekening kan eventueel ook geheel of gedeeltelijk buiten het fellowship behaald worden, mits de periode waarin dit aantal wordt behaald maximaal twee jaar bedraagt. Indien deze aantekening niet wordt gehaald, moet de VR-chirurg deze patiënten doorsturen naar een andere kliniek.

Eisen herregistratie vitreoretinaal chirurg

 • In een periode van 5 jaar moeten minimaal 500 VR ingrepen zijn verricht
 • Werken in een voor VR chirurgie geoutilleerde kliniek (Klasse 1 OK, toegewijd verpleegkundig operatie team, wide-field operatie microscoop, apparatuur < 10 jaar oud, compleet vitreoretinaal instrumentarium)
 • Waarborgen van continuïteit in VR zorg ook buiten kantoortijden. Indien dit niet in de eigen kliniek kan plaatsvinden moeten afspraken zijn gemaakt met nabijgelegen VR klinieken
 • Chirurgische resultaten en complicaties moeten worden bijgehouden en inzichtelijk zijn gemaakt. Zodra deze beschikbaar zijn via het NOG, moeten de prestatie-indicatoren overhandigd kunnen worden.