Werkgroep Neuro-Ophthalmologie

Doelstelling

De Nederlandse Werkgroep Neuro-Ophthalmologie (NeNOS) is een apart specialisme binnen het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) .

Doelstelling van de NeNOS is het bevorderen van deskundigheid van de oogartsen en neurologen op het gebied van de neuro-ophthalmologie, het beoefenen van de neuro-ophthalmologie als wetenschap in het grensgebied tussen neurologie en oogheelkunde, het onderlinge kennisdelen, o.a. door casu pro diagnosi, en het optimaliseren van de zorg. Verder streeft de NeNOS naar het organiseren van cursussen en symposia, m.n. voor AIOS en oogartsen, deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten, het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke kennis (o.a. door aantrekken experts) en het bevorderen van klinisch onderzoek en trials.

Lidmaatschap

Belangstellenden die lid willen worden van de werkgroep kunnen zich aanmelden bij Dr. G.Porro, secretaris

Kosten

€ 25 per jaar, te betalen aan de penningmeester Dr. N.(Noël) Bauer, Bankrekening nummer NL72ABNA0628372248

Bestuur

Dr. J.W.R. (Jan Willem) Pott, oogarts, voorzitter

Dr. N. (Noël)   Bauer, oogarts, penningmeester

Dr. G. (Giorgio) Porro, oogarts, secretaris

Drs. J.A.M. (Judith) van Everdingen, oogarts, lid

Dr. A. (Axel) Petzold, neuroloog met oogheelkundige aantekening, lid

Dr. B. W.(Bart) Smits, neuroloog, lid