Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Het Nederlands Gezelschap van Refractie Chirurgen is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen.
De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.


Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.


Kosten
€100 per jaar.


Bestuur
Dr. F.T. Kerkhoff, voorzitter