Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

De Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is een specialisme-overstijgende projectgroep betrokken bij de verduurzaming van de oogheelkundige zorg.

Doel

De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het NOG.

Lidmaatschap

In onze projectgroep nemen diverse medewerkers deel uit de oogheelkunde, zowel oogartsen als OK-verpleegkundigen en TOA’s, en we overleggen 6-wekelijks.

Belangstellenden voor de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde kunnen zich aanmelden via duurzameoogheelkunde@gmail.com. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.

Literatuur en Best Practices vindt u in de Toolkit Duurzame oogheelkunde