Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

De Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is een specialisme-overstijgende projectgroep betrokken bij de verduurzaming van de oogheelkundige zorg.

Doelstelling

De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het NOG. Concreet streeft de projectgroep naar:

  • reductie van uitstoot van broeikasgassen
  • zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen
  • minder medicijnresten in het grondwater
  • een gezonde leefomgeving voor patiënt en zorgmedewerker

We willen deze doelen bereiken door informatievoorziening en adviesontwikkeling, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen (Best Practices) staat patiëntveiligheid en duurzaamheid voorop. De Best Practices worden in samenwerking met de relevante werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een optimaal en effectief draagvlak te creëren. Ze worden tenslotte door de commissaris Kwaliteit van het NOG goedgekeurd en gepubliceerd op deze site.  Er is ook een samenwerking met het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

 

Lidmaatschap

In onze projectgroep nemen diverse medewerkers deel uit de oogheelkunde, zowel oogartsen als OK-verpleegkundigen en TOA’s, en we overleggen 6-wekelijks.

Belangstellenden voor de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde kunnen zich aanmelden via duurzameoogheelkunde@gmail.com. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.

Literatuur en Best Practices vindt u in de Toolkit Duurzame oogheelkunde

 

Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

Asset 1@2x