NOG Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

Januari 2024 is de Werkgroep ‘NOG Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg’ gestart. Eind 2022 tekende het NOG de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ), samen met meer dan 300 partijen uit de zorg.

Het ‘NOG Uitvoeringsplan GDDZ’ betreft een SKMS gefinancierd kwaliteitsproject met de volgende doelstellingen:

  • Voor elke pijler van de Green Deal Duurzame Zorg beschrijven we concrete activiteiten en hun beoogde impact binnen de oogheelkundige zorg.
  • Met dit plan motiveren we alle oogartsen om actie te nemen door o.a. handvatten te bieden om te verduurzamen.
  • We gaan de samenwerking aan met de industrie, zorgaanbieders en overheid.
  • We ontwikkelen een blauwdruk waarmee andere wetenschappelijke verenigingen een uitvoeringsplan kunnen opstellen.

Bekijk de informatiefilm voor meer informatie.

Het uitvoeringsplan wordt ontwikkeld in samenwerking met Gupta Strategists. Gupta Strategists is een strategisch adviesbureau in de zorg met een voorlopersrol op het gebied van verduurzaming. Zij brachten de voetafdruk van de Nederlandse zorg in 2019 als eerste in kaart in de
studie ‘Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg’. Zij ontwikkelden in samenwerking met het Landelijk Netwerk Groene OK, de barometer Groene OK, een dashboard waarmee ziekenhuizen inzicht krijgen op de duurzaamheid van hun OK. En zij ondersteunden VWS en branchepartijen bij het concretiseren van de doelstellingen
en inspanningsverplichtingen uit de Green Deal in eenduidige en concrete uitvoeringsplannen.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende NOG leden:

Van links naar rechts: Guus van Hogerwou (oogarts en NOG bestuur), Astrid Balemans (voormalig optometrist en senior adviseur FMS), Ype Henry (éminence grise en voormalig oogarts academie), Peter van Etten (oogarts ZBC), Shahzad Tavakoli (AIOS en LVAO bestuur), Niels Hagenaars (partner Gupta Strategists), Sjoerd Elferink (oogarts periferie en voorzitter), Alberto Falcone (adviseur Gupta Strategists)

Tijdsplanning
Het stappenplan en de tijdsplanning is als volgt: