Werkgroep Uveïtis

De Werkgroep Uveïtis stelt zich ten doel de kennis rondom de uveïtisproblematiek te bevorderen.

Binnen de werkgroep vindt een intensieve uitwisseling van gegevens plaats tussen kliniek en laboratorium omtrent therapie, pathogenese en preventie van uveïtis.
De werkgroep speelt een belangrijke rol bij de organisatie van congressen, symposia en bijscholingscursussen op het gebied van de uveitis. De werkgroep is vertegenwoordigd in de International Uveitis Study Group, de International Ocular Inflammation Society en de International Fluorescein Angiography Group. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Bestuur
Drs. S.M. (Susanne) Lubbers, voorzitter
Dr. J.C.E.M. (Josianne) ten Berge, secretaris
Drs. L.K.W.M. (Lise) Sels, penningmeester