Kennismiddelen

Richtlijnen en standpunten

Titel

Categorie

Type document

Initiatiefnemer

Onderdeel van cluster

Desinfectie huid en slijmvliezen + puncties (SSRI)

  • Cataract
  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Infectiepreventie

Desinfectie huid en slijmvliezen + puncties (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie

Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

  • Organisatorisch
Richtlijn
NHG
Organisatie van Zorg

Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

Onderdeel van cluster: Organisatie van Zorg

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: NHG

Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

  • Organisatorisch
Richtlijn
NVMM
Infectiepreventie

Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: NVMM

MRSA (SSRI)

  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Infectiepreventie

MRSA (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (SSRI)

  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie
Infectiepreventie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

Preventie postoperatieve wondinfectie (SSRI)

  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Infectiepreventie

Preventie postoperatieve wondinfectie (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie

Reiniging en desinfectie hulpmiddelen (SSRI)

  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Infectiepreventie

Reiniging en desinfectie hulpmiddelen (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie

Reiniging en desinfectie instrumentarium (SSRI)

  • Organisatorisch
Richtlijn
Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Infectiepreventie

Reiniging en desinfectie instrumentarium (SSRI)

Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

Type document: Richtlijn
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie

Toegangstijden acute oogheelkunde 2022

  • Organisatorisch
Normtijden document
NOG

Toegangstijden acute oogheelkunde 2022

Type document: Normtijden document
Initiatiefnemer: NOG