Persoonlijke Beschermingsmiddelen (SSRI)

  • Organisatorisch
 )
Thema(s): 
  • Organisatorisch
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie
Onderdeel van cluster: Infectiepreventie

De SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

 Wat betekent dit voor oogartsen?
In de richtlijn staan aanbevelingen over onder andere:

  • Dragen van handschoenen
  • Beschermende kleding (schorten)
  • Chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers
  • Pasvormtest (fittest)
  • Oogbescherming
  • Beschermende hoofdbedekking
  • Overschoenen en laarzen

Daarnaast komen  ook aspecten met betrekking tot effectiviteit, noodzakelijkheid, hergebruik en duurzaamheid aan bod.

Waar kun je meer informatie vinden?
U vindt de SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen op www.sri-richtlijnen.nl.