Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

  • Organisatorisch
 )
Thema(s): 
  • Organisatorisch
Initiatiefnemer: NHG
Onderdeel van cluster: Organisatie van Zorg