Preventie postoperatieve wondinfectie (SSRI)

  • Organisatorisch
 )
Thema(s): 
  • Organisatorisch
Deze richtlijn is in ontwikkeling (ter vervanging van de WIP-richtlijnen)
Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie
Onderdeel van cluster: Infectiepreventie